Søker Designlead

Søker ansvarlig designer for å fasilitere designprosessen og sikre at teamet leverer digitale brukeropplevelser som følger kundens rettningslinjer og verdier. Arbeidsoppgaver: Estimere og sette scope for forventet leveranse på brief, og gjennomgå dette med Produkteier og bestiller (de-brief) Bryte oppgaven ned i del-leveranser og task’s for designerne, og sørge for at designprosesser blir ivaretatt og…

Søker tjeneste/interaksjonsdesigner

Ressursen vil starte med selskapets helsesatsing og vil jobbe tett på designteamet og Designlead for begge satsingene. Teamet vil spisses mot digitalt salg i løpet av 2018 med ønske om fast ansettelse på teamet ut året. Stillingen stiller krav om: Innsikt, analyse, kartlegging og brukertest Wireframes og prototyper av den digitale kundereisen Ide- og konseptutvikling…

Konsulent for drift av IT-systemer og plattformer søkes

Mål for bistanden Vår kunde har behov for konsulentbistand for å pakke/tilrettelegge applikasjoner som skal flyttes fra gammel til ny terminalserverfarm. De kjører for tiden et større prosjekt (Digital og Mobil Arbeidsplass) som skal bidra til å levere en mer digital og fleksibel arbeidsplass for sine ansatte. Som en del av dette arbeidet, flytter vi…

Søker .Net utvikler

For kunde søker vi en senior utvikler med god teknisk forståelse, faglig styrke og evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger. Personen må være selvgående, vant til å jobbe smidig, god på kommunikasjon, arbeidsprosess og samarbeid. Kandidaten har erfaring med følgende: .NET (Web API | C# | F# | .NET Core) API Design…

Søker frontendutvikler

På vegne av en av våre kunder søker vi erfarne Frontend-utviklere til å bistå som en del av deres utviklingsteam. Klienten har i dag behov for ytterligere kapasitet innen dette fagfeltet og ønsker derfor å engasjere kompetente utviklere som er interessert i en lengre assosiasjon. Ideelle kandidater er erfarne frontend-utviklere med sterk kompetanse innen HTML,…

Søker funksjonell arkitekt for moderniseringsprogram

For vår kunde søker vi etter en funksjonell arkitekt som skal ha ansvaret for å forbedre arbeidsprosesser i deres produksjon som omhandler aktiviteter innen klargjøring- og analyse. Deler av dette arbeidet vil gå ut på å kartlegge eksisterende prosesser, analysere og utarbeide nye prosesser i tråd med målbildet om effektiv og standardisert produksjon. Konsulenten må…

Allround IKT-tekniker – installasjon og kundeservice

For vår kunde søker vi etter en IT-supportkonsulent for oppdrag. Vår kunde leverer industrialiserte IT-tjenester til SMB-markedet, med en personlig service og support. Oppdraget har en varighet på tre måneder, med gode muligheter for forlengelse. Oppgavene er i første omgang knyttet til oppsett av PC/enheter og installasjon ute hos kunde, men også basis nettverk etc. For å gjøre…