UX designer for bankbransjen søkes

I arbeidet med bedre brukeropplevelser for kundens brukere og å se deres tjenester i sammenheng fra brukerens perspektiv har kunden behov for å fortsette utarbeidet med et felles sett av brukerdefinisjoner og brukerreiser. UX-designeren vil jobbe tett med innleid interaksjonsdesigner. Oppgaver: Konsulenten vi søker vil ha hovedansvar for å definere brukergrupper og utarbeide brukerreiser. Konsulenten…

Søker konsulent Data Science

Ruter ønsker en konsulent til avdelingen Digitale Plattformer og Systemer (DPS) Data Science hos Ruter. Om BI Plattform Ruter har i dag en BI plattform iform av et datavarehus med ulike rapporteringsløsninger for sluttbrukere. Sammen med Innsiktsprogrammet i Ruter skal denne ressursen med bistand av DPS Data Science bygge opp en transisjonsplattform med et langsiktig…

Teknisk prosjektleder – Helsedirektoratet

Bistand fra ressurs 1: Helsedirektoratet har behov for å etablere et drift- og forvaltningsregime for direktoratets eksisterende administrative systemer samt etablere et målbilde og veikart for de samme systemene. Det er behov for en Teknisk Prosjektleder som kan ta ansvar for følgende: Etablering av ett helhetlig drift- og forvaltningsregime for de administrative systemene til Helsedirektoratet.…

Søker teknisk DevOps konsulent

Litt generelt: Kunden bruker en rekke verktøy, blant annet Jenkins Kjører på Java/Oracle/Linux Sky erfaring er ikke et krav, men en absolutt fordel Oppstart: SnarestVarighet: 6 mnd +Stillingsprosent: 100Lokasjon: Oslo Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.

Søker prosjektstøtte til Helsedirektoratet

Om kunden Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at vi skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg…

Søker teknisk seniorkonsulent

Sykehuspartner har behov for å styrke teamet som har som mål: Ferdigstille PWC sitt krav ift risikovurdering av tilgangsstyringsprosess og endringsprosess.Samt ferdigstille arbeidet ift Segreation og duties(SOD) for ERP. Arbeidsoppgaver: Tilgangsstyringsprosjekt: Gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse for endringshåndteringsprosessen i regional økonomi- og logistikktjeneste og den overordnede change prosessen i Sykehuspartner Gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse…

Ruter søker Koordinator og lederstøtte Digitale Plattformer og Systemer

Om oppdraget Ved oppstart av nye kontrakter for levering av transporttjenester til Ruter i sommer, ble det gjennomført endringer i forretningsmodellen mot operatørene. Dette medfører endringer i ansvarsforhold og arbeidsprosesser – både mot operatørene, men også internt i de enkelte fagavdelingene i Ruter. Konsulenten skal bl.a. kartlegge nå-situasjonen, identifisere behov for endringer av interne arbeidsprosesser…

Søker funksjonell arkitekt til Helsedirektoratet i Trondheim

Om kunden Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at vi skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg…

Søker teamleder for applikasjonstilrettelegging STIM til Sykehuspartner

Bakgrunn I program for Standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM), prosjekt Arbeidsflate, er det behov for en seniorkonsulent på Citrix, vedkommende vil få en viktig rolle i prosjektet «Bredding av regional Citrix plattform (RCP)» som teamleder for applikasjonstilretteleggingsteamet. Prosjektet følger Prosjektveiviseren og er i gjennomføringsfasen. Hensikten med prosjektet er å oppgradere Citrix for helseforetakene og muliggjøre en…