Søker senior Frontend-utvikler

Søker senior Frontend-utvikler for å videreutvikle systemer som behandler bostøtte.   Arbeidsoppgaver: Utvikle funksjonalitet i fagsystemet for e-søknader og saksbehandling av bostøtte Systemutvikling i JavaScript/CSS/HTML og Java Krav: Frontend teknologier JavaScript eller TypeScript AngularJS, Angular, React eller tilsvarende Single Page Applications (SPA) Tjenesteintegrasjon med REST og JSON God kontroll på webstandarder fra W3C som HTML5, CSS3…

Søker funksjonel arkitekt for langvarig oppdrag

Vår kunde søker en funksjonell arkitekt som vil inngå i Løsningsteamet med ansvar for å lede kravarbeidet og strukturering. Arbeidsoppgaver: Lede behov- og kravarbeidet og veilede prosjektdeltakere Analysere, strukturere og dokumentere krav Modellering med UML og BPMN Krav til ressurs: Minimum 5 års arbeidserfaring som produkteier eller funksjonell arkitekt i systemutviklingsprosjekter i et større IT-miljø…

Søker løsningsarkitekt for spennende oppdrag

Vår kunde søker løsningsarkitekt for å etablere ett sett med arkitekturprinsipper for områdene nettverk og sikkerhet. Arkitekten skal bidra å utarbeide overordnede arkitekturprinsipper og føringer for Nettverksarkitektur og sikkerhet.   Arbeidsoppgaver: Utarbeide arkitekturprinsipper for Nettverksarkitektur Utarbeide føringer for Nettverkssikkerhet Bistå til å utarbeide løsningsdokumentasjon og rådgivning/bistand ifm etablering av løsningene Bistå til gjennomføring av risiko- og…

Søker WIN10 ressurs til større prosjekt

Søker ressurs til WIN10 prosjekt. Prosjektet skal oppgradere klientparken til kunden til Windows 10. Klientparken kjører i all hovedsak på versjon Windows 7 operativsystem.  Arbeidsoppgaver: Applikasjonstilrettelegging for Windows 10 klienter (App-V 5.1, MSI) for distribusjon/publisering via SCCM, RES og App-V Management konsoll, herunder: Konvertere eksisterende pakker fra App-V 4.6 format til 5.1 format via Power Shell…

Løsningsdesigner til Regional EPJ RKL

Vår kunde søker profil for å utarbeide løsningsdesign for Regional EPJ løsningen.   Arbeidsoppgaver: Utarbeide drifts- og installasjonsdokumentasjon, samt løsningsdesign Bistå til å utarbeide arkitekturdokumentasjon Bistå til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Bistå til gjennomføring av personvernkonsekvensutredning (PVKU) Kompetanse og erfaring: Erfaring innenfor Infrastrukturdesign Erfaring med design for applikasjoner med høye krav til ytelse…

Søker senior fullstack-utvikler

Søker senior fullstack-uvikler for videreutvikling og behandling av kundens systemer; bostøtte, lån og tilskudd. Arbeidsoppgaver: Utvikle funksjonalitet i fagsystem for e-søknader og saksbehandling. Systemutvikling i JavaScript/CSS/HTML og Java Integrasjon mot interne og eksterne tjenester Dokumentasjon av løsning, kvalitetskontroll og test basert på gjeldende prosjektrutiner Krav: Java EE-standarden (JAX-RS, JPA, JTA, JMS, JSP) Spring og Spring Boot…

Søker Microsoft-konsulent

Søker Microsoft-konsulent til oppdrag hos en av våre kunder. Oppdragstype: Drift i et DevOPS team. Kompetanseprofil: Min. 5 års erfaring med Microsoft-infrastruktur Windows Server 2008/2012/2018 AD GPO Varighet : 6 mnd. Lokasjon: Oslo. Oppstart: Asap. Aktueller kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.  

Søker senior produktleder

Vår kunde søker en senior produktleder for Managed Services innenfor IT-infrastruktur. Oppgaver: Personen vil ha et ansvar innenfor utvikling av nye tjenester, samt vedlikehold av eksisterende. Krav: Gode muntlige og skriftlige norsk- og engelskkunnskaper. Erfaring med driftstjenester God teknisk kunnskap innen infrastrukturområder som: Nettverk Storage Back-up Cloud Lokasjon: Oslo Varighet: 4-6 måneder Oppstart: Asap Aktuelle…