Søker løsningsarkitekt

Kunde søker løsningsarkitekt for backup systemer. Arbeidsoppgaver/leveranser Lage og dokumentere design av backup løsning for kunden basert på kundens  behov og løsninger som er tilgjengelig i marked. Vurdering av Inhouse vs. BAAS (backup as service) vs. Hybrid modeller av backup eller kombinasjoner av disse. Krav til ressurs: Senior ressurs med minst 5-10 års erfaring som…

Søker tester/testleder

Kunde søker tester/testleder for langvarig oppdrag. Arbeidsoppgaver: Planlegge tester i samarbeid med prosjektteamene og forretningseier Lage/revidere testplaner, testbeskrivelser og logger/testprotokoll Gjennomføre tester (herunder tekniske, funksjonelle, verdikjede/helhetstester og verifikasjon av relevante rutiner og prosesser)  Samordne tester mellom ulike team eller prosjekter der dette er relevant, fremdriftsansvar i testperioden Skrive automatiserte tester på ulike nivå (enhets-, integrasjons-,…

Søker ressurs med kompetanse på tynnklienter

Kunde har behov for ressurs med kompetanse på håndtering av image til tynnklienter. Oppgaver: Ressursen skal i første omgang jobbe med å se på hvilke muligheter som finnes for oppgradering og patching, samt ha dialog med leverandør i forhold til hva som tillates osv. Krav til ressurs: Kjennskap til oppsett, imagebygging og drift av tynnklientløsninger…

Løsningsarkitekt Tjenesteplattform Salgs- og betalingsløsninger søkes

Søker erfaren konsulent for å ivareta rollen som løsningsarkitekt for tjenesteplattformen salg- og betalingstjenester. Ønskede kvalifikasjoner: SOA, Microservices og streaming Continuous integration og delivery Public cloud teknologier, Azure, AWS e.l Open Source teknologier fra Apache porteføljen Microsoft SQL server og relasjonsdatabaser Fordel med kjennskap til og erfaring med: TOGAF Sparx Enterprice Architect TeamCity, Octopus, Git/Bitbucket,…

Søker sikkerhetsklarert nettverksressurs

Kunde søker sikkerhetsklarert nettverksressurs. Bør ha kompetanse : ·         Utdannelse fra universitet/høyskole ·         Minimum 10 års erfaring fra nettverk LAN/Trådløst ·         Bred erfaring men ulike teknologier innen nettverk ·         Generelt høy kompetanse på routing/svitjsing ·         Erfaring med kompetanseoverføring ·         Erfaring fra miljøer med høye krav til sikkerhet/herding ·         Gyldig sikkerhetsklarering på minimumsnivå “K”. · Må ha kunnskap om følgende teknologier/produkter: o   HP Aruba nettverksutstyr…

Søker prosjektleder

Søker prosjektleder for å lede IT-utvikling for understøttelse av arbeidsprosessene i kundens anleggsforvaltning. Krav til ressurs: PRINCE2 Sertifisert innen industristandard metoder for prosjektledelse Dokumentert erfaring som senior prosjektleder av IT-prosjekter innen kapabilitetene design, bygging eller vedlikehold av strømanlegg Oppgaver: Fasilitering av  overordnede behovsprosesser Planlegging og oppfølging av prosjektets progresjon og prosjektøkonomi Produksjon av styringsdokumentasjon Ledelse…

Søker Microsoft-konsulent til miljøteam.

Søker nettverksressurs for drift og forvaltning i et miljøteam. Krav: 3+ års erfaring med Microsoft-infrastruktur(Server 2008/2010/2018, AD, GPO, mm) Oppstart: Asap Varighet: 6mnd Lokasjon: Oslo Omfang: 100% Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.

Searching test lead – Trondheim

Searching test lead for assignment in Trondheim. Work tasks: Test Implementation Reporting and follow-up of errors Test Planning Requirements: Experience as a test manager Ability to lead teams and create trust Education, certification or course in testing Experience with test tools Experience from automated testing Background and understanding of project work Location: Trondheim Startup: Beginning…

Søker arkitekt Microsoft SCCM og Intune

Søker arkitekt Microsoft SCCM og Intune for å pilotere et konsept for co-management mellom SCCM og Intune. Omfang på oppdraget: Lage løsningsforslag og design dokument Pilotere og teste ny løsning Innkalle til statusmøte og nødvendige avklaringer Varighet: 2-3 mnd. med mulighet for forlengelse Oppstart: Asap Lokasjon: Oslo Omfang: 100% Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved…

Søker konsulent på Windows klient

Kunde har behov for 1-2 konsulenter på Windows klient. Krav: Spisskompetanse på End User Computing / Windows Erfaring med tilrettelegging av Windows klientapplikasjoner, herunder kartlegging, automatisering, testing og utrulling/distribusjon Oppstart: Asap Varighet: 3 mnd. med mulighet for forlengelse Lokasjon: Oslo Omfang: 100% Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.