Søker Backend-utvikler med Java og DevOps kompetanse

Kunde søker Backend-utvikler som vil inngå i et team for å innarbeide en DevOps-metodikk. Arbeidsoppgaver kan være: Utvikling av mikrotjenester i Java Bidra til å bygge en DevOps-kultur ved å tenke tverrfaglig Sette seg inn i nye teknologier og bidra til å bygge opp kompetanse i disse på teamet Ønskede kvalifikasjoner God kjennskap til Linux…

Søker sikkerhetsspesialist for langvarig oppdrag

Stor kunde søker sikkerhetsklarert sikkerhetsspesialist for langvarig oppdrag. Krav/oppgaver: Har spesialistkompetanse innen teknisk implementering, evaluering, kunnskapsbaserte råd om compliance, hendelseshåndtering og Enterprise Security Sikre at kundens tjenester er i tråd med programmer for risiko, sikkerhet og compliance, og møter organisasjonens forventninger Bør være ekspert i sine fagfelt og bør kunne forstå hvordan en virksomhet bruker…

Søker sikkerhetsarkitekt for langvarig oppdrag

Stor kunde søker en sikkerhetsklarert sikkerhetsarkitekt for langvarig oppdrag. Krav/oppgaver: Se helhet, felles behov på tvers av tjenester og lage løsninger mer generiske slik at de kan benyttes av flere applikasjoner mv. Se en hel tjeneste, alle involverte parter, forretningsprosesser og integrasjonsbehov. Være ansvarlig for å omskrive kundenes eller prosjekteiers behov og krav til tekniske funksjoner.…

Søker senior funksjonell arkitekt

Kunde søker en senior funksjonell arkitekt som må ha god erfaring med prosessanalyser som involverer behov fra forretningssiden, samt kunne benytte ulike tekniker og verktøy for å modellere, prototype og presentere sitt arbeid. Kompetansekrav: Erfaring fra dokumentasjon av prosessmodeller og brukerreiser Evne til å analysere behov og utarbeide krav som epos og brukerhistorier Erfaring med…

Søker erfaren konsulent Microsoft Windows Server (Patch Management)

Søker erfaren konsulent Microsoft Windows Server (Patch Management) Krav til konsulent: 5-10 års erfaring med Windows Server Må ha erfaring med Patch Management Kartlegging av patch grupper og nedetids vinduer samt patch dokumentasjon Design, oppsett og konfigurasjon av løsning for patch management Testing og verifikasjon Dokumentasjon og overlevering Oppstart: ASAP Varighet: 2-3 mnd Lokasjon: Oslo…

Søker teknolog – tjeneste- og systemutvikler

Søker teknolog som vil inngå i et selvgående team for å drive utforskning og utvikling gjennom prototyper og POCer. Teknologen bør være godt bevandret innenfor system- og tjenesteutvikling. Ønskede kvalifikasjoner:     • Mobil: Android/IOS, Bluetooth teknologi      • IoT; MQTT, Android things, beacons (eddystone, ibeacon etc.)     • Web: Javascript, HTML5, Nodejs,…

Søker Frontend-utvikler for langvarig oppdrag

Søker Frontend-utvikler med erfaring fra domenet, som ser helhet, og kan jobbe på hele stacken. Fokus på Frontend og brukervennlighet, samt behov og krav innen sikkerhet. Arbeidsoppgaver: Sikre den tekniske egnetheten til UI / UX-design Optimalisere løsningen for maksimal hastighet og skalerbarhet Forsikre seg om at all input fra bruker er validert før det sendes…

Søker Scrum Master for langvarig oppdrag

Søker en sterk teknisk  Scrum Master  som har en dyp forståelse av smidige utviklingsprosesser. Arbeidsoppgaver: Sørge for at teamet etterlever og praktiserer smidige verdier og sikrer relevans ovenfor forretningens behov Sikre at teamet etterlever HMS, Lovverk, og IKT sikkerhet/infrastruktur og ellers gjøre teamet i stand til å utnytte det store spillerommet som er innenfor disse…

Søker Full-Stack .Net-utvikler

Søker en senior .Net-utvikler med erfaring fra web-utvikling, samt bank/finans. Fordel med: God moderne front-end erfaring med css/js. God server/nettverk/infrastruktur forståelse. React Native app erfaring God erfaring rundt sikkerhet SQL Server dba kompetanse Oppstart: Snarest Varighet: Ut året, med mulighet for forlengelse Lokasjon: Oslo vest Omfang: 100% Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg…