Søker senior infrastruktur konsulent

Konsulenten skal kjøre en helsesjekk/review av hele løsningen, utarbeide rapport og forslag til eventuelle tiltak. Krav: Vmware Server Nettverk(NSX) Storage Det er ikke krav til at konsulenten må jobbe on-site. Oppstart: Asap Varighet: Ut juni Lokasjon: remote/on-site, etter konsulentens ønske. Stillingsprosent: 80-100% Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.

Søker Microsoft-konsulent til miljøteam

Kunde har behov for ressurs med kompetanse på håndtering av image til tynnklienter. Oppgaver: Ressursen skal i første omgang jobbe med å se på hvilke muligheter som finnes for oppgradering og patching, samt ha dialog med leverandør i forhold til hva som tillates osv. Krav til ressurs: Kjennskap til oppsett, imagebygging og drift av tynnklientløsninger…

Søker UX designer for kortvarig oppdrag

Søker en senior UX designer med kompetanse på grafisk- og interaksjonssdesign.  Krav til ressurs: Relevant høyere utdanning minimum 3 år 5+ års erfaring med interaksjon- og grafisk design for tilsvarende løsninger 3+ års erfaring med å drive designprosesser med tett involvering av brukere Oppstart: Snarest Varighet: 100% ut juni og 20% i august. Ingen belastning…

Søker systemutviklere

Søker systemutviklere som ønsker å delta i et anbud. Arbeidsoppgaver: Utvikling av API-baserate tjenester Integrasjon og kommunikasjon mellom system Testdrevet utvikling og testautomasjon Videreutvikling av eksisterende system Videreutvikling av grensesnitt og plakatering før mobil app Krav til Backend ressurs: Erfaring med utvikling i PHP 7 med Laravel 5 Erfaring med ORM-system som Eloquent eller Doctrine…

Søker Big Data/ BDL arkitekt

Oppgaver/leveranser: Støtte til Implementering, driftssetting, forvaltning og videreutvikling av BigData Lake, i samarbeid med linje og prosjekt. Utføre/delta i informasjonssikkerhetsvurderinger (arkitektur, løsning og løsningens miljø) Bidra til Drifts- og forvaltningsovergang og sikre fremtidig forvaltning og styring (governance) Krav: Ha bred teknologiforståelse og erfaring innenfor følgende områder: Big data-plattformer Batch og streaming analyse Maskinlæring Fangst og lagring…

Søker senior UX designer

I forbindelse med Digitalisering, har kunden behov for en senior UX designer. Løsningen som skal utvikles trenger en ressurs som vil være ansvarlig for grafisk– og interaksjonsdesign og vil utforme skjermbildedesign, navigasjonsprinsipper og skjermbildeflyt.  Krav til ressurs: Relevant høyere utdanning minimum 3 år 5+ års erfaring med interaksjon- og grafisk design for tilsvarende løsninger 3+…

Søker interaksjonsdesigner

Kunde søker interaksjonsdesigner for utvikling av kundens nettsted som vil fungere som den primære informasjons- og rådgivningskanalen mellom kundens tjeneste og befolkningen i Norge. Oppgaver: Utvikle strategiplan for kommunikasjon/informasjon/nettbasert opplæring i alle spørsmål knyttet til kundens tjenester Tjenestedesign, interaksjonsdesign og grafisk design   Krav til ressurs: Bred erfaring fra større prosjekter innen nettbasert kommunikasjon/informasjon og…