Interaksjonsdesigner søkes for konseptutvikling av interaktivt verktøy

Bakgrunn: I perioden høsten 2015 – våren 2018 har Helsedirektoratet gjennomført et utviklingsarbeid med sikte på å utvikle en trygghetsstandard i sykehjem som har blitt pilotert i fire kommuner. Et web-basert verktøy, kombinert med systematisk prosessveiledning av ledere og felles, nasjonale seminarer for pilotkommunene, har vært hovedvirkemidlene i piloten. For å ta den nye innsikten…

Søker virksomhets-/løsningsarkitekt

For en stor offentlig kunde søker vi en virksomhetsarkitekt/løsningsarkitekt. Oppdraget går ut på å etablere et overordnet målbilde (ende-til-ende) for en verdikjede som går fra avlesning av fjernvarme (målere) til CRM til fakturering. Erfaring: Erfaring med TOGAF 9 og BPNM (Business Process Modelling Notation) er en fordel Oppstart: Snarest Varighet: Frem til Jul 2019 Lokasjon: Oslo Vis din…

Søker konsulent Reliability Centered Maintenance

Om oppdraget Vår kunde benytter RCM konseptet som system for utvikling av forebyggende vedlikeholdsprogram. Vedlikeholdsstyringen gjennomføres i virksomhetssystemet IFS Applications.  De bruker IFS 8 i dag, men er midt i et prosjekt til å ta i bruk IFS10. BI-Cycle er direkte knyttet til IFS og brukes både som støtteverktøy for å gjennomgå RCM, og for…

Søker erfarne Fortinet ressurser

For en av våre kunder søker vi en hands-on ressurs med kjennskap og erfaring rundt Fortinet. Arbeidsoppgaver vil omfatte implementering, oppsett av fire wall, migering av data m.m. Oppstart: AsapVarighet: 4-5 mnd +Stillingsprosent: 100Lokasjon: Oslo Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.

Søker testleder

Ruter søker etter en testleder med erfaring fra koordinerings- og leveranseledelse for prisendringen 2020.Testlederen vil også kunne utføre testing ved behov. Testleder kommer til å arbeide tett sammen med de ulike system- og leveranseansvarlige, samt ressurser i tjenesteplattformene og drift. Testlederen må ha erfaring med komplekse verdikjeder da det er mange systemer og parter involvert,…

Søker tekniske prosjektledere for Folkehelseinstituttet

Arbeidsoppgaver: Rådgivning e-helse hos Folkehelseinstituttet har en stadig økende oppdragsmengde. I den anledning søker de bistand fra to erfarne prosjektledere, som kan lede forskjellige type prosjekter, som f.eks. utviklingsprosjekter, analyser, anskaffelser og utredninger. Videre skal konsulenten: Lede, planlegge, organisere og sikre gjennomføringen av ulike typer endringsprosesser, prosjekter og eventuelle programmer Utarbeide konsepter, prosjektmandat, prosjektforslag og…

Søker ressurser som kan Metalogix tool

Toolet er bygget for å migrere SharePoint to SharePoint, 2010 til O365. De trenger folk som kan jobbe kveld/helg for å overvåke kjøringer fra oktober. Oppstart: Snarest/starten av oktoberVarighet: 8 uker, ca. 60 timer i uken. Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.

Søker RPA utviklere

En av våre kunder ønsker å engasjere 2 RPA utviklere med ekstern bistand til RPA-relaterte oppgaver. I hovedsak vil dette dreie seg om drift og vedlikehold av eksisterende prosesser som er utviklet i BluePrism. Det er snakk om 18 prosesser. Hovedoppgaver vil omfatte: Drift av BluePrism-prosesser i produksjon, bl.a. overvåking av work queues, igangsettelse av…

Delprosjektleder for Windows 10 utrulling

Sykehuspartner har opprettet et prosjekt for å oppgradere Helse Sør-Øst (HSØ) sin klientplattform fra Windows 7 til Windows 10. Dette omfatter oppdatering av operativsystemet på ca. 60 000 PC’er. HSØ bruker ca. 2500 applikasjoner som må testes for å verifisere Windows 10 kompatibilitet. Prosjektet har nå behov for delprosjektledere som skal planlegge og få gjennomført…

Søker delprosjektleder Windows 10

Sykehuspartner har opprettet et prosjekt for å oppgradere Helse Sør-Øst(HSØ) sin klientplattform fra Windows 7 til Windows 10. Dette omfatter oppdatering av operativsystemet på ca. 60 000 PC’er.HSØ bruker ca. 2500 applikasjoner som må testes for å verifisere Windows 10 kompatibilitet.Prosjektet har nå behov for delprosjektleder som skal planlegge og få gjennomført testing, pilotering og…