Søker Windows 2. og 3. linje support

For en av våre kunder søker vi en Windows 2. og 3. linje support. Fordel med kjennskap til og erfaring med: Instruction based Applications, operation and integration and many different technologies on a large number of Service recipients Knowledge of Microsoft Middleware Complex Incident and Requests handing for multiple Service recipients Oppstart: Asap Varighet: Ut…

Søker funksjonell løsningsarkitekt for anleggsforvaltning

For en av våre kunder søker vi en funksjonell løsningsarkitekt til portefølje for anleggsforvaltning. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Kjerneoppgaver for rollen: Ansvar for funksjonell målarkitektur innenfor et definert område Ivareta helhetskrav i produktkø og krav Prioritere produktkøelementer i nært samarbeid med oppdragsgivere Bidra med verifikasjon og test av løsning inkludert integrasjon med andre…

Søker frontend-utvikler med spisskompetanse i React

Søker frontend-utvikler med god forståelse av godt samarbeid mellom front-end utvikling og design. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Oppgaver: Videreutvikle og vedlikeholde systemets komponentbibliotek i React Versjoneringsflyt (Git, SemVer) Prosesser for utrulling og publisering (CI/CD) Være ambassadør og pådriver for adopsjon av designsystemet, spesielt mtp. kundens utviklingsmiljøer Krav: React, ES6, Git, NPM, Scss, Webpack,…

Søker Designsystem Lead

For en av våre kunder søker vi en Designsystem Lead. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Krav: Prosjektstyring og oppgavehåndtering i verktøy som Jira Agil prosjekt/-produktledelse: Scrum, Kanban, Sprint-, og release planlegging System- og akseptansetesting av design på tvers av desktop, mobil og ulike nettlesere Faglig bakgrunn fra enten design, UX, informasjonsarkitektur eller front-end utvikling…

Søker løsningsarkitekt – analysestøtte og testautomatisering

For en av våre kunder søker vi en løsningsarkitekt for analysestøtte og testautomatisering. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Oppgaver/leveranser: Bidra i test-analyse – validering av resultater Oppdragere automatiseringsprogram for sjekk av meldinger Kan bidra i analyser ift. Go-Live  –  beregninger av balanse og avvik Bistå i oppdatering dokumentasjon av EMIF/BIM (EDIEL) Oppstart: Oktober Varighet:…

Søker Sharepointkonsulent for langvarig oppdrag

For en av våre kunder søker vi en Sharepointkonsulent til ett av kundens forvaltningsteam. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Krav til konsulent: Lang og god erfaring med vedlikehold og forvaltning av Sharepoint 2010-løsninger og fram til dagens sharepoint-teknologi Integrasjoner knyttet til Sharepoint-løsninger Migrering av Sharepoint-løsninger Må kunne sikkerhetsklareres til nivå Konfidensielt Fordel med: Å…

Søker Frontend-utvikler for en av våre kunder

En av våre kunder har behov for en frontend-utvikler som kan bistå med videreutvikling av deres tjeneste. Konsulenten vil jobbe sammen med deres utviklere i lokaler i Oslo.   Relevant kompetanse og erfaring: 3+ år med utviklererfaring Dyp kjennskap til HTML5, CSS og JavaScript Erfaring med jQuery, jsRender og tilhørende rammeverk Erfaring med front-end rammeverk som React, Angular…

Operativ prosjektleder for utviklingsprosjekt

For kunde søker vi etter en operativ prosjektleder til deres utviklingsprosjekt. Konsulentens kjerneoppgaver vil være å: Ansvar for å planlegge, gjennomføre og følge opp leveranser Følge opp og prioritere leveranser fra leverandør Oppfølging og rapportering av ressursforbruk, timer og kostnader Ansvarlig for prosjektets utviklingsmetodikk i samarbeid med øvrige prosjektledere og programledelsen Koordinere leveranser til og…

Søker Backend-utvikler med spisskompetanse på .NET

For en av våre kunder søker vi en backend-utvikler med spisskompetanse på .NET. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Krav til ressurs: C# i .NET MS Visual Studio WPF/MVVM TFS og GIT Kontinuerlig integrasjon Meldingsbasert arkitektur UML 2 Oppstart: ASAP Varighet: 31.12.2019 Stillingsprosent: 100 Lokasjon: Oslo Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg…

Søker etter utvikler for å gjøre tilpasninger til MS Dynamics NAV

For en av våre kunder søker vi etter en konsulent med kjennskap til MS Dynamics NAV. Arbeidsoppgaver: Primært gjelder det å utvikle tilpasninger til MS Dynamics NAV Ønskede ferdigheter: Erfaring med utvikling av forretningsapplikasjoner og integrasjoner og generell systemarkitektur Detaljkjennskap til MS Dynamics NAV   Oppstart: Senest 1. januar, helst tidligere Varighet: 3 måneder Stillingsprosent:…