Søker Lærer til å undervise Frontend-utvikling ved Fagskole

Vi søker pedagogiske Frontend-utviklere til undervisningsoppdrag for en av våre kunder neste skolesemester. Læreren skal tilpasse undervisning og fungere som veileder for studentene. Undervisningsopplegget er planlagt. Studentene har forkunnskaper ettersom de har gjennomført første studieår av sin utdanning. Lærer skal undervise i følgende emner: Arbeidsflyt: Videreutvikle kompetanse i arbeidsflyt, automatisering og effektivisering av både arbeidsprosess…

Søker informasjonsarkitekt

Vår kunde skal forbedre sitt digitale fundament ved å strukturere og sikre at man etterlater en varig forbedring av infrastruktur for datainnsamling- og distribusjon, dataforvaltning og informasjonsarkitektur. Arbeidsoppgaver/leveranser Jobbe videre med prinsipper for å etablere en helhetlig informasjonsarkitektur Bistå med å videreutvikle en dataforvaltning styringsmodell Videreutvikle og forbedre prinsipper for god informasjonsstyring Videreutvikle kundens informasjonskart…

Søker Senior prosjektleder med Microsoft Dynamics CRM kompetanse

For en av våre kunder, søker vi en teknisk prosjektleder. Krav: Solid kompetanse innen Microsoft Dynamics CRM Erfaring innenfor prosjektledelse (helst sertifisert i en prosjektmetodikk) Oppgaver: Inneha rollen som teknisk prosjektleder i utrullingsprosessen av ny kontakt- og arrangementsløsning for de ansatte. Bistå i gjennomføringen av utrullingsprosjektet, strategisk planlegging av utrullingen, teknisk oppsett, opplæring og brukerstøtte…

Søker Produkteier(Scrum Product Owner)

For en av våre kunder søker vi en produkteier som vil ha en sentral rolle i planlegging og prioritering av utviklingsleveranser for kundens team. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Arbeidsoppgaver: Dialog og avklaringer med interessenter, behov- /kravstillere og bestillere av utviklingsleveransene Sørge for at behov og krav for utvikling av tjenester dokumenteres i Product…

Management for hire – IT & Finansdirektør for offentlig etat

For vår kunde, en offentlig etat, så søker vi etter en IT/Finans-direktør. Ønsket bakgrunn Erfaring fra liknende stillinger (ikke nødvendigvis fra det offentlige) Trygg på det teknologiske perspektivet Erfaring med både IT- og økonomiområdet Type arbeidsoppgaver Bidra til å utarbeide en digitaliseringsstrategi Strukturere opp en større IT-organisasjon Bidra innenfor governance og compliance Skape trygget i…

Søker konsulent Power BI

For en av våre kunder søker vi konsulent til utvikling og implementering av en dashboardløsning ved hjelp av Power BI. Om rollen og arbeidsoppgaver Konsulenten vil jobbe med dokumentasjon, utvikling, testing og produksjonssetting av en dashboardløsning hos kunden med verktøyet Power BI (DAX), SQL Server og SSAS. Arbeidsoppgaver vil være: Kartlegging og tilrettelegging av datakilder…

Søker arkitekt datasenter

Søker arkitekt som vil ha et overordnet ansvar for hele løsningen bestående av datarom(sentrale og lokale) og etablering av plattform- og infrastrukturtjenester. Dette inkluderer valg av ulike skyløsninger i ft behov og sikkerhetskrav. Oppgaver/leveranser: Faglig ansvarlig i prosjektet for det totale løsningsdesignet for Datasenter Bidra med innsikt i beste praksis for høytilgjengelige, georedundante infrastrukturer Oppfølging og…

Søker konsulent for applikasjonsdrift

For en av våre kunder søker vi konsulent som skal jobbe med applikasjonsdrift. Krav til ressurs: God kjennskap til Applikasjonsdrift Skal bistå nytt sak/arkivsystem, som installeres i disse dager og produksjons-settes siste halvår 2019. Bistå med applikasjonsdrift (og annet teknisk arbeid). Bred kompetanse på Microsoft-teknologi ønskes. Oppstart: Asap Varighet: Ut året, med muligheter for forlengelse…

Søker Forretningsarkitekt/Virksomhetsarkitekt

For en av våre kunder søker vi en konsulent som skal ivareta rollen som forretningsarkitekt/ virksomhetsarkitekt. Ønskede kvalifikasjoner: Erfaring med å arbeide i skjæringspunktet mellom forretning, teknologi og virksomhetsarkitektur God erfaring med strukturering og modellering av forretningsarkitektur, tjenestearkitektur og informasjonsarkitektur God kjennskap til modellering vha. verdistrømmer og kapabiliteter (ref. TOGAF 9.2/BIZBOK) God på innsiktsinnsamling, analyse…