Tjenestedesigner for fremtidens mobilitet

Har du lyst til å være med å designe og brukerteste innvovative tjenester i Oslo-regionen? Om oppdraget: Mobilitetsprosjektet Smartere Transport i Oslo-regionen (STOR) drives i samarbeid mellom Ruter, Statens Vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo. Kunden trenger en tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrert design og ny teknologi. Du vil inngå i tverrfaglig team sammen…

Søker konsulent – oppgradering av intranett til SP2019

Bistanden som skal utføres Helsedirektoratet har opprettet et prosjekt som skal oppgradere intranettet fra Sharepoint 2010 til Sharepoint 2019. Det tekniske oppgraderingen vil gjennomføres av Norsk Helsenett, så ressursen som anskaffes vil bistå i arbeidet med å sette opp intranettet i henhold til Helsedirektoratets behov for interninformasjon. Dette skal gjøres ved å ta i bruk…

Søker konsulent datavarehus forvaltning

Om oppdraget: Datavarehuset i Ruter består av sammenstilte data fra flere kilder, fra ny Sanntidsrigg og fra eldre kildesystemer. Datavarehuset er en del av BI Plattformen, er og vil være en kilde til uttrekk, rapportering og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser i bedriften. Ressursene skal bistå i utvikling av og forvaltning…

Backend-utviklere søkes for Ruter´s utviklerteam

Ruter har valgt Node.js som et av flere rammeverk når de nå bygger nye tjenester, plattformer og systemer. Teamet ser derfor etter personer som har spisskompetanse på Node.js. Men som også kan andre relevante teknologier som AWS, Kubernetes og docker-teknologi. Eksempel på arbeidsoppgaver: Skrive gjenbrukbar, modulær kode Planlegge og koordinere systemarkitektur sammen med teamets tech…

Søker konsulent for 1. linje helpdesk

På vegne av et spennende advokatfirma søker vi en konsulent til å jobbe som 1. linje helpdesk. Kompetanse og arbeidsoppgaver: Generell kunnskap om Active Directory Users & Computers Opprettelse/endring av brukere Opprettelse av sikkerhetsgrupper Åpning av kontoer / melde objekter ut og inn av domene Generell kunnskap om Microsoft Exchange 2016 Opprettelse av brukere Opprettelse…

Prosjektleder med løsningsarkitektkompetanse for konseptfase

En av våre kunder har behov for en prosjektleder med bred erfaring med kombinasjonen prosjektledelse – (løsnings)arkitektur fra offentlige digitaliseringsprosjekter og konseptutredninger. Arbeidsområder for konsulenten: Lede konseptarbeidet Samarbeide tett med systemansvarlige, forvaltning, eksisterende leverandør, og spesielt kundens virksomhetsarkitekt som leder pågående arkitekturutredning Krav til kompetanse/erfaring: Dokumentert erfaring fra digitaliseringsprosjekt i kombinasjonsrollen prosjektleder/løsningsarkitekt Dokumentert erfaring med…

Søker ressurs for pentest av Office365

For en av våre kunder søker vi en konsulent for å gjennomføre en runde 2 av penetrasjonstestingen.Løsningen er tatt i bruk av ca. 500 brukere (skal rulles ut til totalt ca. 1700 brukere). Metode:Sikkerhetstesten forventes gjennomført med minimum følgende metoder: Penetrasjonsforsøk. Aktiv forsøk på inntrengning. Passiv rekognosering. Kartlegging. Åpne kilder. Dokumentasjon og intervjuer. Aktiv rekognosering.…

Søker interaksjonsdesigner for Helsedirektoratet

For en av våre kunder søker vi en interaksjonsdesigner som i første omgang vil få ansvar for utforming av brukeropplevelsen for søkere på tilskuddsordningen. I dag benyttes et søknadsskjema for alle tilskuddsordningene. Mer konkret ønsker de bistand med utvikling av nye søknads- og rapporteringsskjemaer for 4-5 tilskuddsordninger basert på ordningenes særskilte egenskaper. Utover bistand til…