Vi søker Applikasjonsutvikler

For en av våre kunder søker vi en Applikasjonsutvikler for å bistå med utvikling og drift. Hovedoppgaver: Planlegge, designe, utvikle og teste moduler som har uforløst potensial. Videreutvikle og stabilisere gui som muliggjør selvbetjening av systemet. Videreutvikle mal-systemet og regel-systemet for innhold i moduler, i tråd med forretningssiden/markedsapparatets ønsker og behov. Ønskede kvalifikasjoner: Erfaring med…

Søker prosjektleder/rådgiver BI og datavarehus (2 roller)

For en av våre kunder søker vi 2 prosjektledere/rådgivere på BI og datavarehus. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Rolle 1: Jobbe med prosjektledelse og rådgivning av BI og datavarehus Rolle 2: Jobbe med strategisk rådgivning ifm. etablering av kundens nye dataplattform Krav til ressursene: Dokumentert erfaring fra prosjektledelse og rådgivning i BI- og datavarehusprosjekter…

Søker prosjektleder/rådgiver Big Data

For en av våre kunder søker vi en prosjektleder/rådgiver på Big Data. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Krav til ressurs: Dokumentert erfaring fra prosjektledelse og rådgivning i BI- og datavarehusprosjekter Inngående kompetanse og erfaring fra BI- og datavarehus- og BigData løsninger I tillegg er det en fordel med forståelse/kunnskap fra kraftbransjen. Oppstart: 01.01.2019 Varighet:…

Søker senior utvikler og informasjonsarkitekt

For en av våre kunder søker vi en senior utvikler og informasjonsarkitekt. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Krav til ressurs: Betydelig praktisk erfaring med triple stores og/eller grafdatabaser – helst inkludert eventuell støtte for geospatial, reasoning, versjonering, og erfaring med skalerbarhet og ytelse Praktisk erfaring med utbredte APIer (spesielt Java/.Net/Python/JSON) for triple stores og…

Søker Testleder for langvarig oppdrag

For en av våre kunder søker vi en testleder. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Krav til ressurs: Erfaring med automatisert testing av webapplikasjoner og backend basert på Java Erfaring med testing av data som utveksles i CGMES Erfaring med testing av Siemens PSS®ODMS Kompetanse om nettmodeller Erfaring med test av prognostisering Oppstart: 01.01.2019 Varighet:…

Søker Javautvikler for langvarig oppdrag

For en av våre kunder søker vi en Javautvikler. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Krav til ressurs: Erfaring med integrasjonsarbeid basert på Fuse Erfaring med oppsett av sikker utveksling av data Erfaring med DevOps og GitLab (automatisk bygg og deploy) Erfaring med utvikling av system for behandling av tidsserieinformasjon Oppstart: 01.01.2019 varighet: 2 år,…

Vi søker BI utvikler – SSIS

For vår kunde som er en av de ledende ekspertene innenfor helhetlig virksomhetsstyring, med stor kunnskap innen Business Analytics, trenger vi BI utviklere som har bred erfaring med Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS). Oppstart: ASAP Varighet: 6 mnd ++ Lokasjon: Oslo Stillingsprosent: 100 Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.

Søker løsningsarkitekt – Office 365

For en av våre kunder søker vi en løsningsarkitekt for å innføre Office 365 for alle ansatte og innleide for å oppnå sikkerhet, mobilitet og samhandling. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Kunden stiller følgende krav: Dyptgående kjennskap til Office 365, både fra forretningssiden og teknisk side. Evne til å konseptualisere, visualisere og dokumentere riktig…