Søker driftskonsulent

For en av våre kunder søker vi en driftskonsulent  som skal inngå som del av bemanningen på kundens IT Operasjonssentral. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Krav: Erfaring fra arbeid med ITIL-prosesser (sertifisering en fordel) Erfaring fra drift av servere og nettverk Automatisering av manuelle oppgaver Databasekunnskap – SQL Kjennskap/erfaring med overvåkningsløsninger og logganalyseverktøy Oppstart:…

Søker applikasjonsutvikler

Hovedoppgaver: Planlegge, designe, utvikle og teste moduler i kundens nye fagsystem Videreutvikle og stabilisere front end / SPA Integrasjon mot andre systemer innenfor og utenfor kunden Bidra til avklaringer i dialog med informasjonsarkitekt og kundens arkitektur-team Krav: Erfaring med applikasjonsutvikling frontend/backend Erfaring med og forståelse for kollektivtrafikk og/eller asset management Erfaring med Single Page Applications…

Søker prosjektledere for mindre prosjekter/leveranser innen helsesektoren

Prosjektlederne skal: Planlegge og gjennomføre prosjekt iht. kundens prosjektmetodikk og leveranseprosess Forsterke leveranseevnen til respektive avdelingene Ha ansvar for gjennomføring og rapportering for prosjekt eller protefølje av leveranser/mindre prosjekter i samarbeid med kundens egne fagressurser Ferdigstille og overlevere mindre prosjekter og tilhørende restanser til linja Prosjektlederne må: Ha minst 3 års erfaring som prosjektleder Ha…

Søker prosjektleder innen samferdsel

For en av våre kunder søker vi en prosjektleder innen samferdsel. Prosjektleders oppgaver / ansvarsområder: Erfaring med kvalitetssikringsprosesser på datainnhold i IKT-systemer Kunnskap om arbeidsprosesser innen område kunde og trafikk Kunnskap om IKT-systemer innen samferdsel som understøtter bedriftens arbeidsprosesser Kunnskap om prosesskartlegging og utarbeidelse av nye arbeidsprosesser Prosjektledererfaring Evne til å kjøre gode prosesser, fasiliteter…

Søker Java/web-utviklere, både frontend og backend

Søker utviklere for å inngå i teamet som har totalansvar for systemet fra tidlig analyse til produksjonssetting. Utviklerne vil jobbe på samtlige lag i applikasjonen og i alle faser fra analyse, dokumentasjon av krav, design av gode brukergrensesnitt, arkitektur- og designvurderinger, programmering/test og utrulling til produksjon. Kjerneoppgaver: Kravanalyse i samarbeid med forretningssiden Teknisk analyse Utvikling…

Søker konsulent med IBM Datapower kompetanse

For en av våre kunder søker vi en konsulent som har erfaring med IBM Datapower. Profilen må ha erfaring som konsulent og kunne vise til prosjekter rundt IBM Datapower. Oppstart: Asap Varighet: Langvarig Stillingsprosent: 100 Lokasjon: Osloområdet Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.

Søker Løsningsarkitekt

For en av kundene våre søker vi en løsningsarkitekt.   Arbeidsoppgaver: Bistå i systemdesignvalg i samarbeid med løsnings-, informasjons- og systemarkitekter. Identifisere relevante patterns og taktikker, og bistå i analytisk dekomponering og forfining av løsningsdesignet etter behov. Bistå løsnings- og systemarkitekter i analyse, valg og praktisk implementasjon av integrasjonstaktikker for programvarekomponenter. Dokumentere løsningsdesignet for ulike formål…

Søker .NET-utvikler med erfaring fra pensjen eller regnskap

Arbeidsoppgaver: Ivareta eksisterende systemløsning for innskuddsbasert tjenestepensjon som i dag er en samling av forskjellige delprogrammer som hovedsakelig er utviklet internt, med ett unntak. Dette består i å: Delta i daglig drift av systemløsningen Identifisere og rette feil som oppstår Dokumentere og årsaksforklare feil som oppstår i løsningen I tillegg er det ønskelig at konsulenten…

Solution/Security architect for design of telco solution

Our customer is looking for an architect for the design of their telco solution. First activities are to create design and specification documentation also called low level design including IP planning. Requirements Strong architecture experience with mobile infrastructure solutions Strong experience with design secure infrastructure solutions Mobile core network Cloud solutions Have (or the ability…