Søker konsulent – Infrastruktur; utvikling og driftsstøtte Citrix

For stor offentlig kunde søker vi en ressurs som skal styrke plattformgruppen bredt med drift og utvikling av Citrixløsningen, bistå med serverdrift i Windowsmiljøet, samt delta i diskusjoner rundt løsninger og problemstillinger. Må kunne sikkerhetsklareres. Krav til kompetanse: Evne til å raskt sette seg inn i problemstillinger og løsningsdesign. Erfaring fra feilsøking og problemløsning i server-…

Søker konsulent med kompetanse på Trend

For en av våre kunder søker vi en konsulent med erfaring fra følgende: Trend InterScan Messaging Security ScanMail for Microsoft Exchange Oppstart: Asap Varighet: 3-6 mnd + Stillingsprosent: 100 Lokasjon: Oslo Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.

Søker funksjonell arkitekt med erfaring fra helsesektoren

Krav til kompetanse og erfaring: Minimum 5 års erfaring som funksjonell arkitekt med dokumentert gjennomføringsevne Relevant utdannelse innen økonomi og regnskap fra universitet eller høyskole Erfaring fra arbeid med smidig utviklingsmetodikk Erfaring med etablering og gjennomføring av migrasjonsstrategier for IT-løsninger Erfaring fra større prosjekter med utveksling av data mellom statlige etater Erfaring fra arbeid med…

Søker driftskonsulent

For en av våre kunder søker vi en driftskonsulent for kundens Operasjonssentral. Oppgaver: Håndtering av incidents og requester Håndtere tekniske henvendelser Bistå i feilanalyse og tilstandsovervåkning Sette opp overvåkning, dashboard og rapporter Kommunisere med både samarbeidspartnere og leverandører Krav: Minst 3 år høyere utdanning innen IT Minst 3 år relevant arbeidserfaring Erfaring fra arbeid med…

Søker tjenestedesigner innen samferdselssektoren

For en av våre kunder, og deres prosjekt, søker vi én tjenestedesigner for å inngå i tverrfaglig team som skal designe og teste ut nye løsninger for smartere mobilitet for innbyggerne i Oslo. Tjenestedesigneren må trives i skjæringspunktet mellom brukersentrert design og ny teknologi. Ønskede kvalifikasjoner: Flere års erfaring som tjenestedesigner Kan smidig designmetodikk/design thinking…

Vi søker vi konsulenttjenester for prosjektledere i Helsedirektoratet

For Helsedirektoratet søker vi en konsulent som skal jobbe tett med prosjektlederne i det daglige arbeidet med en støtterolle. Arbeidsoppgaver: Støtte prosjektlederne med prosjektstyringsverktøy, risikoanalyser, rapportering, fremdriftsoppfølging, arkivering, innsamling av data etc. Ansvar for det praktiske rundt eksterne møter og samlinger, inkl. planlegging, gjennomføring, oppsummering etc. Krav: Relevant utdanning på mastergradsnivå. Antall års erfaring etter…

Søker konsulent: prosjektledelse og -støtte

For en av våre kunder i helsesektoren søker vi en konsulent som kan bistå til følgende oppgaver: Være prosjektstøtte, i samarbeid med prosjektleder og teknisk ressurspersonlell Planlegge og fasilitere møter og workshops Bidra til å koordinere arbeid rettet mot helseforetak og mellom fagmiljøer, samt være et bindeledd ut mot andre nasjonale prosjekter innen samme fagfelt(pasientvurdering…

For kunde i helsesektoren søker vi en Virksomhetsarkitekt

Kunden ønsker å knytte til seg en virksomhetsarkitekt som skal bistå med følgende oppgaver: Arbeidsoppgaver: Utvikle konsept og design for innføring av en teknisk løsning Utvikle et målbilde for videreutvikling av løsningen Koordinere implementeringen med andre tekniske aktører Være en sparringspartner med helsetjenesten i forbindelse med implementering av funksjonsvurderingsverktøyet Utarbeide en implementeringsstrategi Krav: Relevant teknisk utdannelse…

Søker frontend-utviklere

Søker frontend-utviklere for å inngå i BizDevOps-team. Det vil jobbes smidig med kontinuerlige leveranser på Docker/Kubernetes-rigg. Ønskede kvalifikasjoner: Solid erfaring med JS/CSS3/HTML5 Rammeverk for visualisering av data i webapplikasjoner og dashboard. Kunde- og brukerfokus UX og interaksjonsdesign Forståelse for hendelsesbasert arkitektur Fordel erfaring med: Arbeid mot kollektivtransportbransjen Public cloud-rammeverk (helst AWS) Relevante rammeverk for unit-testing…

Søker arkitekt for statistisk logganalyse

Søker konsulent som vil ha særskilt ansvar for arkitekturen i prosjektet innenfor alle domener; funksjonell, informasjon, applikasjon, integrasjon og informasjonssikkerhet. Arbeidsoppgaver: Ansvarlig for at arkitekturen i prosjektet understøtter definerte arbeidsprosesser dekket av løsningen, og aktivt bidra med råd og anbefalinger for å sikre en helhetlig arkitektur i løsningen. Bistå prosjektledelsen med utarbeidelse av prosjektets leveranseplan…