Søker konsulent med spisskompetanse på applikasjonspakking

For en av våre kunder i Oslo søker vi en konsulent med spisskompetanse på applikasjonspakking. Krav til konsulent: Karlegging og dokumentasjon Pakking/automatisering, tilgjengeliggjøring og utrulling av applikasjoner til Windows klient og Citrix XenApp Bruk av verktøy som Microsoft App-V, scripting og Powershell Minimum 2-3 års erfaring innenfor området Oppstart: ASAP Varighet: 6 mnd Stillingsprosent: 100…

Vi søker tjenestedesigner/frontendutvikler til Trondheim

En av kundene våre i helsesektoren er på jakt etter en dyktig tjenestedesigner/frontendutvikler. Generellt om anskaffelsen: Anskaffelsen gjelder tilrettelegging av helsedata til publisering, og grafisk design av framstillinger av statistikk og styringsinformasjon innen helse- og omsorgstjenester. Data skal tilgjengeliggjøres for interaktiv bruk i henhold til blant annet behov for publisering fra pasient- og brukerregister og…

Søker etter Teknisk Tester/Utvikler

For kunde i samferdselssektoren søker vi etter en teknisk tester eller utvikler med test-forståelse. Generelt om rollen: Kandidaten er en krysning av tester og utvikler med evne til å jobbe selvstendig og kunne gå dypt inn i problemstillinger relatert til dataflyt fra og til kjøretøy. Samtidig må kandidaten kunne veksle over til å forstå dataflyten…

Søker webutvikler backend/ fullstack

For en av våre kunder søker vi en webutvikler backend/ fullstack. Rollen skal primært ivereta forvaltning og videreutvikling av webløsningen til kunden, men vil også bli noe involvert i utvikling av nye webapplikasjoner(Single Page Applications) og webportalløsninger. Arbeidsoppgaver: Sammen med teamet ha ansvar for forvaltning (og noe drift) av eksisterende løsninger (i EPiServer og .Net)…

Søker Sharepoint konsulent

For en av våre kunder i Oslo søker vi en Sharepoint konsulent som må være sikkerhetsklarert. Det er primært snakk om Sharepoint-infrastruktur og konfigurasjon av standard-løsninger. Oppstart: Asap Varighet: 6 mnd Stillingsprosent: 60-100 Lokasjon: Oslo Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.

Søker tjenesteeier for oppdrag i Drammen

For en av våre kunder søker vi en tjenesteeier som vil ha ansvar for å styre og utvikle helheten i kundens tjenester til kommunene, markedsaktørene og samarbeidspartnerne. Arbeidsoppgaver (70%): Være tjenesteeier for de digitale produktene Utvikle målbilde for tjenesteområdet og etablere en plan på kort og lang sikt Se mulighetene teknologi gir for utvikling av…

Søker delprosjektleder til helsesektoren

Ansvarsområde: Å lede delprosjektet i gjennomføringsfasen, herunder utarbeidelse av planer og detaljerte beskrivelser av arbeidspakker og leveranser, og å bidra til gjennomføring. Delprosjektleder rapporterer til hovedprosjektleder. Hovedoppgaver: Administrere delprosjektet, herunder planlegging og gjennomføring av arbeidssamlinger. Utarbeide underlag for anskaffelse og eventuelt påfølgende utvikling og/eller anskaffelse av samhandlingsløsningen ePat. Sørge for et godt samarbeid med arkitekter…

Søker prosjektleder for å jobbe i helsesektoren

For en av våre kunder i helsesektoren søker vi en delprosjektleder som skal utøve den daglige ledelse og styring av prosjekt, og rapportere til hovedprosjektleder. Arbeidsoppgaver: Konseptutredning, planlegge, gjennomføre, overlevere og avslutte delprosjekt Håndtere prosjektets organisering, kompetanse og kapasitet Ivareta prosjektet i hele dets levetid, fra oppstart til ferdigstillelse Ha dialog med representanter fra helseforetakene,…