Søker Senior Linux konsulent for stor internasjonal aktør

For en stor kunde søker vi en konsulent med senior erfaring på Linux. Krav: Minimum 5 års erfaring med Linux, 10 år er foretrukket Ferdigheter på implementering og konfigurering av Linux installasjoner Erfaring med overvåking, loggkontroll, og feilretting Ønsket kompetanse: Suse Linux Oppstart: 01.02.2019 Varighet: 31.06.2019 Stillingsprosent: 100 Lokasjon: Oslo Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst via skjema. Legg ved CV,…

Vi søker testleder for offentlig etat

En av våre kunder har behov for innleie av en testleder i et transisjonsprosjekt for en offentlig etat. Generelt om leveransen: Leveransen dreier seg om å levere klienter, mobiler og Publikums-PC til 6500 brukere, inkludert brukerstøtte, kundeportal og integrasjoner mellom leverandør og kundens ITSM-systemer. Arbeidsoppgaver: Oppgavene befinner seg innenfor scopet klientdrift og infrastruktur Bidra med…

Søker Senior konsulent: Suse Linux

For en av våre kunder søker vi en konsulent med senior erfaring på Suse Linux. Krav: Minimum 5 års erfaring med Suse Linux, 10 år er foretrukket Ferdigheter på implementering og konfigurering av Suse Linux installasjoner Erfaring med overvåking, loggkontroll, og feilretting Oppstart: 01.02.2019 Varighet: 31.06.2019 Stillingsprosent: 100 Lokasjon: Oslo Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst via skjema. Legg ved CV,…

Søker frontend utvikler

For en av våre kunder søker vi en habil frontend utvikler. Krav: Gjerne 5 års erfaring Javascript og React Oppstart: Mars Varighet: 31.12.2019 Stillingsprosent: 100 Lokasjon: Lørenskog Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.

Vi søker grafisk designer for kunde i helsesektoren

For en av kundene våre i helsesektoren søker vi konsulent bistand i form av en grafisk designer til å jobbe som programstøtte for kommunikasjon og opplæring. Programmets løsning har behov for programstøtte knyttet til utarbeidelse av opplærings- og informasjonsmateriell til bruk under gjennomføring og implementering av programmets prosjekter.   Arbeidsoppgaver: Produsere og oppdatere grafiske profiler…

Søker prosjektleder for statlig aktør – langvarig oppdrag

For stor statlig aktør søker vi bistand til kundens prosjektledelse av kundens utviklingsprosjekt, hvor det skal utvikles nye IKT-løsninger for blant annet forvaltning. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Konsulenten må ha: Kompetanse med ledelse og operativt arbeid med kravspesifisering, samt ledelse av utviklingsprosjekter med bruk av statens standardavtaler for utvikling og basert på smidige…

Søker senior konsulent for oppdrag innen ISOP (Informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og personvern)

For kunde i helsesektoren søker vi en senior konsulent for gjennomføringen av leveransen «Revisjon av internkontroll knyttet til personvern og forslag til tiltak». Arbeidsoppgaver: Oppdatering og revisjon av internkontroll knyttet til personvern, og forslag til tiltaksplan, inkludert gjennomgang av kontrollmiljø, risikovurderinger, styrende dokumenter og nøkkelkontroller, informasjon/kommunikasjon/opplæringsbehov og rutiner for oppfølging/overvåking av personvern. Forslag til prioritert…

Søker senior prosjektleder innen helsesektoren

For en av våre kunder søker vi en senior prosjektleder som vil få ansvar for å samordne tjenester som: Implementere CMS Plan / SACM Uplift Forbedret håndtering av sensitive data i saksbehandlingssystemene Bedre støtte for ressursstyring og planlegging Verktøystøtte for Tjenestestyring / Service Portfolio Management Speildatabase for sanntidsrapportering HPSM Etablering av smidige samarbeidsverktøy Mobilklient for…