Søker nettverksresurs

For en av våre kunder søker vi etter en nettverksressurs. Kompetanse: CCNP, Cisco, og gjerne litt bredere Kompetanse innen trådløst/brannmur Mer konsulentemne enn drifter Pris ut fra oss til deg er maksimalt 900 kr/t Oppstart: Asap Varighet: 3-6 mnd. Stillingsprosent: 50% Lokasjon: Oslo Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.

Behov for VBA-utvikler!

Er du en allsidig utvikler med VBA erfaring? For en spennende statlig aktør søker vi deg som har sterk utviklerkompetanse og kjennskap til Visual Basic for Applications. Oppgavene er knyttet til forbedringer av en eksisterende applikasjon i MS Excel som støtter prosessen angående ressursoppfølgingen på kundens prosjekter. Applikasjonen benyttes av prosjekledere og avdelingsledere, og konsulenten

Er du en teknologisk rådgiver med erfaring fra helsesektoren?

Dette oppdraget er for en kunde i helsesektoren, som søker bistand til utforming av et målbilde for teknologiområdet. Ressursene skal bistå med faglig kompetanse, fasilitering og IKT-strategisk rådgivning for teknologi og e-helse. Det ønskes bistand til følgende områder: Analyse av nåsituasjonen for teknologi og e-helse. Bidra i prosessen med å videreutvikle målbilder og planer for

Vi søker en teknologisterk prosjektleder for selskap i vekst

Arbeidsoppgaver: Kunden har en raskt voksende prosjektportefølje, og har umiddelbart behov for en prosjektleder som kan lede utvikling av – og gjerne være med på utviklingen av – nye digitaliseringsløsninger (herunder også implementering av standardløsninger og integrasjoner mot eksisterende systemer og applikasjoner). Det er også behov for hjelp til å forbedre prosesser og rutiner for

Søker sikkerhetsklarert servicedesk konsulent til spennende statlig kunde i Oslo sentrum

For spennende kunde sentralt i Oslo søker vi en sikkerhetsklarert servicedesk konsulent. Hovedoppgaver som skal løses:  Mottak av henvendelser fra sluttbrukere på telefon, web, mail og ved personlig oppmøte Kategorisering, analyse og løsning av henvendelser på 1. og 2. linje IKT brukerstøtte for basis infrastruktur, standardapplikasjoner, bestillingsapplikasjoner og fagapplikasjoner Utføre tjenester knyttet til printere og

Søker konsulentressurs til drift (1-2 linje)

For spennende kunde i Oslo søker vi en klientressurs til drift på 1. og 2. linje. Ønskede krav: SCCM Erfaring med rollebaserte task sequencer. Videreutvikling av task sequencer. Erfaring med Policyer. Erfaring med Software-utrulling gjennom Altiris. Forståelse for Windows XP, Win 7 og Win 10. Tynnklienter (XP), men i hovedsak tykklienter (Win 7 og 10).

Søker senior prosjektleder (oppstart nå!)

For en av våre kunder søker vi en prosjektleder som skal være leverandørens prosjektleder mot offentlig kunde. Om oppdraget: Prosjektet skal sette opp en container-driftsplattform (OpenShift) og tilrettelegge for drift av kundens containere, samt overta applikasjonsdriftsansvar for kundens applikasjoner. I denne forbindelse må det også etableres prosesser, driftsrutiner og testregime for containerdrift med hyppig oppdatering

Prosjektleder for EOL/EOS-servere søkes

Generelt om oppdraget: Kunden har inngått en rammeavtale på endepunktsikring av «servere som er utenfor support» eller av andre årsaker ikke kan inngå i et standardisert driftsregime. I den forbindelse så skal de gjennomføre implementering av disse produktene på et større antall servere. Leverandøren av produktene vil stille med en prosjektleder og tekniske ressurser, mens

Søker arkitekt/ tjenesteansvarlig

For en av våre kunder i Oslo-området søker vi en arkitekt/ tjenesteansvarlig. Krav til ressurs: Seniorkonsulent som kan ta roller som arkitekt og tjenesteansvarlig (min. 5 års erfaring i tilsvarende roller) Bred kompetanse på hele infrastrukturområdet Må evne å lede andre i utførelsen av tekniske oppgaver Høy grad av pådriveregenskaper, er sosial og omgjengelig Flytende

Søker rådgiver: publisering og samhandling, Sharepoint og 0365

Generelt om oppdraget: En av kundene våre i helsesektoren har behov for bistand fra rådgiver/forvalter for en mellomfase på 3 mnd. Ressursen må kunne ta ansvaret for regionens publiserings- og samhandlingsløsninger, en portefølje på ca 30 tjenester som inkluderer tradisjonelle publiserte intranett, publiseringsløsninger, portaler og tjenester for samhandling og deling. Ressursen vil være ansvarlig for overordnet