Testleder/Innføringsansvarlig (ISTQB) søkes

For en kunde i kraft og energibransjen søker vi en Testleder/Innføringsansvarlig til å erstatte nåværende ressurs. Arbeidsoppgaver Arbeidet vil foregå i et team som vil være sammensatt. Kjerneoppgaver for rollen: Detaljplanlegge og følge opp alle aktiviteter relatert til release og deploy Koordinere aktiviteter med ekstern leverandør samt interne avdelinger i linjen Utarbeide informasjonsplan og sikre…

Søker backendutvikler til Ruters utviklingsteam

Om Ruters Digitale PlattformRuters digitale plattform (RDP) består av flere infrastrukturelle og funksjonelle komponenter og domener. Plattformen høster informasjon fra, og tilfører informasjon til, transportkjøretøyene, som tjenester eller datastrømmer. All ny systemutvikling i Ruter utføres nå på RDP, og både Produksjonsstøtte og IOSS utvikler nå funksjonelle komponenter og løsninger som konsumerer disse sanntidsdatastrømmene. Data er…

GDPR konsulent med erfaring innen helselovgivning

For Statens helsetilsyn søker vi en konsulent til å utvikle og forbedre kundens arbeid med GDPR. Arbeidsoppgaver: Lede og bistå i utviklings- og forbedringsarbeid knyttet til GDPR, herunder: Vurdere styrker og svakheter med eksisterende regime (struktur og prosesser). Utarbeide/utvikle/forbedre retningslinjer, rutiner og maler. Utarbeide en handlingsplan for det videre arbeidet med GDPR. Vurdere hvordan det…

Søker konsulent Dashboard

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker 1 konsulent til DPS Data Science enheten hos Ruter, som skal bistå med utvikling og implementering av Dashboards fra data strømmer til bruk hos forretning. Verktøyene som er brukt i dag er Open sourceverktøy som Nifi , Grafana , Chronograf , Telegraf , InfluxDB : Single node version ( free…

Søker konsulent Maskinlære og Deep learning

Ruter ønsker en konsulent til DPS Data Science som skal ha ansvar for arbeide med data science utvikling (maskinlæring, deep learning), arkitektur og big data infrastruktur. Om Oppdraget DPS Data Science avdelingen i Ruter består av flere miljøer som har ansvar for tilrettelegging av data fra ny og gammel plattform, med teknologier som Kafka, SQL…

Søker tjenestedesigner (UX) for konseptfase – KORT FRIST!!

Behov IMDi har behov for en tjenestedesigner med erfaring fra digitaliseringsprosjekter og konseptutredninger med sterkt fokus på brukerorientering ved bruk av metoder innen tjenestedesign. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Tentativ fremdriftsplan er: • Innsikt og konseptutredning (04.11.19 – 31.01.20) • Konsulentbistand i neste fase av prosjektet (opsjon utover angitt ramme) Arbeidsområder for konsulenten: •…

VIM and Opentext consultant – Stavanger

Description: Post go-live support to client with invoice handling and processing Actions needed to bring down backlog after go-live and guide client in use of existing solution May involve preparation of change request Requirements: Knowledge from working with VIM and open test and supporting client in resolving stopped invoices SAP Finance knowledge Scandinavian language skills…