Prosjektleder for samordning av arkivområdet

For en av våre kunder i helsesektoren søker vi en prosjektleder som innen 1. juli 2019 skal utrede og planlegge videre samordning av arkivområdet. Kartlegging av nåsituasjon er gjennomført for å få en detaljert innsikt i etatenes arkivtjeneste, grensesnittet til saksbehandling og IKT-løsninger som brukes for å løse oppgavene innen arkiv. Kartleggingen utgjør et fundament å bygge…

Søker senior arkitekt innen PAM området

For kunde innen helsesektoren søker vi en ressurs som vil inngå som prosjektdeltager i PAM prosjektet og vil bistå i å levere arkitekturrådgivning og dokumentasjon og krav/støtte til leverandører som skal ta tjenesten i bruk. Oppgaver/leveranser: Utarbeidelse av målarkitektur Utvikling og utarbeidelse av ADD dokument Utvikling og utarbeidelse av krav og brukerscenarier for en fremtidig…

Kunde i helsesektoren søker: Prosjektleder for ett prosjekt i digitaliseringsprogrammet

Kunden søker en strukturert og ansvarsbevisst initiativtager til å erstatte nåværende ressurs. De ønsker noen med erfaring som scrum-master og smidig prosjektgjennomføring. Prosjektleder vil ha ansvar for: Etablering og oppfølging av styringsdokumentasjon, milepælsplaner og risikoanalyser Rapportering og beslutningsunderlag Interessenthåndtering og kommunikasjon med eksterne aktører, deriblant rapporteringsenheter, systemleverandører og øvrige aktører Håndtering av eksterne og interne…

Søker ressurs med kompetanse på RPA

For en av våre kunder søker vi en ekspert på RPA som skal styrke utviklerkapasiteten og bidra til leveranse av RPA-backlog frem til sommeren 2019. Søker både junior (0-2 års erfaring) og senior (2-5 års erfaring). Oppgaver/leveranser: Være en sparringspartner når det kommer til design, utvikling og implementering av RPA-prosesser Designe, utvikle og teste RPA-prosesser,…

Overordnet testleder for langvarig oppdrag søkes!

Kunde i kraftbransjen søker overordnet testleder som skal ha et ansvar for teststrategi, testplanlegging og testgjennomføring på tvers av alle prosjekter i programmet. Overordnet testleder forventes å måtte samarbeide tett med prosjektledere og testledere i hvert enkelt prosjekt, samt koordinere plan og gjennomføring med eksterne parter. Kjerneoppgaver for rollen: Etablere og vedlikeholde programmets teststrategi Sikre at…

Søker prosjektleder – sikkerhetstjenester

For stor aktør søker vi en prosjektleder som vil utføre typiske prosjektleder oppgaver som: Leveranse og prosjektbudsjettering Rapportering Prosjektplanlegging HR-plan Økonomi m.m Oppstart: Starten av februar Varighet: 3-6 mnd, med mulighet for forlengelse Stillingsprosent: 100 Lokasjon: Oslo Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.

Søker to prosjektledere for langvarige oppdrag i kraftbransjen

Til en stor kunde søker vi to prosjektledere som skal lede prosjekter bestående av en bredt sammensatt kundegruppe med et stort statlig norsk selskap og tilsvarende i Sverige, samt flere eksterne leverandører i og utenfor Norge. Kjerneoppgaver for begge roller Ansvar for å planlegge, gjennomføre og følge opp prosjektets leveranser Daglig ledelse av alle prosjektets ressurser på kundesiden,…

Søker prosjektleder med solid teknisk erfaring

Kundens program har behov for en prosjektleder som skal ta ansvar for etablering av nødvendig IT-plattform Kjerneoppgaver for rollen: Ansvar for å planlegge, gjennomføre og følge opp prosjektets leveranser Daglig ledelse av alle prosjektets ressurser på kundesiden, herunder eventuelle interne utviklingsteam Følge opp eventuelle eksterne leverandører til prosjektet Oppfølging og rapportering av ressursforbruk, timer og…

Vi ser etter Backend og API-utviklere!

For en stor aktør innen kollektivtransport søker vi backendutviklere og API utviklere. Arbeidsoppgaver: Utvikling av nye løsninger samt forvaltning etterhvert som komponenter settes i produksjon. Delta i utarbeidelse av tekniske løsningsbeskrivelser med tilhørende integrasjoner og komponenter i API-ene og tjenesten Bistå i valg av teknologi Ha fokus på designprinsipper (skalerbare løsning), design patterns og kvalitetsindikatorer…

Søker nettverksresurs

For en av våre kunder søker vi etter en nettverksressurs. Kompetanse: CCNP, Cisco, og gjerne litt bredere Kompetanse innen trådløst/brannmur Mer konsulentemne enn drifter Pris ut fra oss til deg er maksimalt 900 kr/t Oppstart: Asap Varighet: 3-6 mnd. Stillingsprosent: 50% Lokasjon: Oslo Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.