Søker ressurs til applikasjonsdrift og forvaltning

For en av våre kunder søker vi en ressurs til applikasjonsdrift og forvaltning. Arbeidsoppgaver/leveranser Applikasjonsdrift Feilsøking applikasjoner Feilsøking integrasjoner Deltakelse i prosjekter Forvaltningsoppgaver, kommunikasjon med forretning og leverandører Evt. teknisk prosjektledelse på mindre prosjekter  Følgende krav er absolutte for rollen: Basiskompetanse på Windowsservere Inngående erfaring med applikasjonsdrift, Windows plattform Bred erfaring på feilsøking Erfaring med…

Søker assisterende programleder for aktør i helsevesenet

Programleder søker etter en assisterende programleder for avlastning/fordeling av arbeidsoppgaver, sparringpartner for styring og organisering av programmet og oppfølging av prosjektene. Dette oppdraget er for kundens program for styrking av informasjonssikkerhet og personvern. Arbeidsoppgaver: Avlaste programleder Bidra til at programmet lykkes Bidra til styring og ledelse av programmet, inkludert optimalisering av programrutiner og prosesser Oppfølging av…

Søker AM Transition Specialist

Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon om prosjektet Oppgaver/leveranser: Samarbeide tett med og følge opp eksisterende leverandør og dennes leveranser inn i transisjonsprosjektet hva gjelder transisjon av AM tjenester herunder kunnskapsoverføring og etablering av nye utviklingsmiljø og verktøy Operativt lede gjennomføringen av prøvedrift av de nye AM tjenesten før selve overføingen Operativt lede gjennomføringen av…

Søker ITO Transition Specialist

Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon om prosjektet Oppgaver/leveranser: Bistå i anskaffelsesprosessen av ny leverandør av ITO tjenester Samarbeide tett med og følge opp ny leverandør i dennes etablering av nye ITO tjenester herunder sette opp de nye tjenestene samt test og verifikasjon av disse Samarbeide tett med og følge opp eksisterende leverandør og dennes…

Søker Seniorkonsulent IWC for stor kunde innen helsesektoren (Gjøvik)

For stor kunde i helsesektoren søker vi etter seniorkonsulent innen IWC.  Arbeidsoppgaver: Drift av Dynamisk Arbeidsflate (IWC-miljø) Optimalisering av dynamisk arbeidsflate Bistå med bredding av IWC Bistå i generell tuning av applikasjon på arbeidsflaten, det vil si IWC tuning og App-V 5.1 tuning Endringer i infrastrukturen Etablere og oppdatere dokumentasjon Gi råd og teknisk støtte til…

Vil du jobbe som prosjektassistent i kraftbransjen?

For et “transition project” over 22 måneder ønsker kunden å anskaffe en prosjektassistent. Rollen vil i hovedsak ha ansvar for følgende oppgaver: Generell prosjektadministrasjon herunder administrasjon av prosjektplan med oppdateringer og progresjon, RAID (Risks, Actions, Issues, Decisions), avvik, møter, rapportering, lagring (som for eksempel sharepoint), endringsordrer og maler I tillegg kan det være aktuelt med oppgaver innen…

Søker 2 tekniske konsulenter innen telefoni

Til stor offentlig kunde innen helsesektoren søker vi etter to tekniske telefoni konsulenter. Arbeidsoppgaver: Bistå med håndtering av feil (incidents), endringer og mindre prosjekter på Avaya telefonsentraler, TRIO sentralbord og Ascom alarm- og personsøkeranlegg Håndtering av endeutstyr, inkludert kryssing på patchepanel, flytting av brukere, endring av brukere, opprettelse av køer etc. Må-ha-krav til erfaring og…

Søker Salesforce konsulent

Designe, strukturere prosesser i Salesforce: En av våre kunder trenger hjelp til å lage en ny kravspec for salgsavdelingen og implementere dette i Salesforce. Kunden har implementert Salesforce far ca 2 år siden, men har ikke hatt god nok hjelp i implementeringen og derfor ikke fått den løsningen de ønsket så langt. De ønsker en…

Senior prosjektleder for datasenter søkes

Hovedprosjektlederen skal ha hovedansvaret for «Datasenter» i Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering. Å lede «Datasenter» betyr å ha hovedansvaret for alle prosjekter/leveranser innenfor fagområdet Datasenter. Prosjektleder har ansvaret for planlegging, koordinering, oppfølging og rapportering med ekstern partner, helseforetakene hos kunden innenfor sitt fagområde i alle faser av leveransene. Vi ser etter følgende kompetanse: Prosjektleder må…

Søker sky- og sikkerhetsarkitekt for tilrettelegging for implementering av skyløsninger

For spennende kunde innen helsesektoren søker vi nå en sky- og sikkerhetsarkitekt som skal utvikle arkitektur som skal benyttes som mal for implementering av skyløsninger. Hva skal du gjøre? Være med i prosjekt for å gjennomføre anskaffelse av rammeavtaler på Public IaaS og PaaS fra flere leverandører, der du skal utarbeide den faglige delen av kravspesifikasjonen og…