Helsedirektoratet søker erfaren rådgiver

Vi søker en rådgiver som kan bistå Divisjon Virksomhetsstyring med bistand til etableringen av helhetlig styringsmodell og styringsregime for direktoratet. Hovedoppgavene er knyttet til ferdigstilling og implementering av helhetlig virksomhetsrammeverk, klart definerte styringsprosesser med integrert internkontroll og risikostyring, samt arbeid med prosessforbedring og klargjøring av roller og ansvar. Krav til kompetanse: Minst syv års erfaring…

Søker prosjektleder for oppdrag innen helsesektoren i Trondheim

De fire regionale helseforetakene har gjennomført en felles nasjonal anskaffelse av IKT- konsulenttjenester. Det er utarbeidet en felles nasjonal rammeavtale, men inngått regionale avtaler. Hovedoppgaver: Ansvarlig prosjektleder for innføring av nasjonale myndighetskrav til meldingsutveksling Kompetanse og erfaring: Formell kompetanse og/eller lang erfaring med prosjektledelse av IKT-prosjekter Kjennskap til Samhandlingsreformen og/eller samhandlingsbehov på tvers av behandlingsnivåene…

Søker 3 driftskonsulenter til Ruter

1 Driftskonsulent – Operasjonssentralen Driftskonsulenten skal inngå som en del av bemanningen på Ruters IT Operasjonssentral. Operasjonssentralen er bemannet 6-18 (man-fre) og 09-13 (lør-søn). Arbeidet som driftskonsulenten skal utføre foregår primært på hverdager mellom 08-16, men noen ubekvemme arbeidstider må påregnes. Kandidaten MÅ kunne inngå i gjeldende ordning for bakvakt, som skal dekke resten av…

Ruter søkere testledere til ulike prosjekt og team

Vi søker følgende roller: 1 Teknisk Testleder Service API («SAPI») 1 Testleder og instruktør – kortbaserte billetteringsløsninger 1 Testleder- koordinering av bussleveranse – Romeriksanbudet 1 Testleder RuterSalg 1 Testleder RuterBillett Teknisk Testleder Service API («SAPI») Ruter har en rekke kundeapplikasjoner (bl.a. innen billettering og reiseplanlegging) som kommuniserer via SAPI mot en rekke sentrale systemer i…

Søker produkteier for spennende statlig kunde

Produkteier inngår i et stort og tungt faglig miljø med flere parallelle prosjekter, og vil måtte samarbeide med andre nordiske og europeiske aktører. Produkteier vil få primært få ansvar for ett system, men vil inngå i et produkteierteam med helhetlig ansvar for den samlede porteføljen til programmet.  Arbeidet vil foregå i et team som vil være sammensatt. Rollen innebærer…

Søker prosjektleder for to prosjekter hos Ruter

Om prosjektene: Offentlig-Offentlig samarbeid Ruter lanserte mobil-app ́en “RuterBillett” i desember 2012. Gjennom denne billett- og betalingsapp ́en kan kundene kjøpe både enkeltbilletter og periodebilletter. I 2015 ble det solgt over 18 millioner billetter til en verdi av 1,16 mrd. kr – som representerte mer enn 36 % av Ruters totale billettomsetning. App ́ens utbredelse…

Søker kravstiller for ulike prosjekter og tjenester for Ruter

Kravstiller er en rolle som jobber mot flere tjenester i Ruter. For tiden gjelder det: Storkundeprosjektet: Her skal det etableres en B2B portal for bedriftsmarkedet. Den skal fungere som en administrasjonskanal for bedrifter, skoler og barnehager. Første leveranse kommer i mars, der bedrifter selv skal kunne administrere sine avtaler, fakturagrunnlag og tilby ansatte selvbetjente løsning.…

Søker testleder for kunde i kraftbransjen – videreutvikling av driftssentralsystemet

Arbeidsoppgaver/leveranser Det er beskrevet følgende arbeidsoppgaver for rollen Testleder. Arbeidet vil foregå i et team som vil være sammensatt. Kjerneoppgaver for rollen Delprosjektleder Test Kartlegge behov og utarbeide testplaner per release, overordnet og  detaljerte dag-til-dag Følge opp tester og retest av feilrettelser per team Leverandøroppfølging Test (testplaner, avviks-håndtering, ressursvurdering/deltagelse test) Deltagelse i releaseplanlegging, planer, status…

Søker konsulent MS SQL Server

For en av våre offentlige kunder har vi behov for en konsulent til videreutvikling, drift og vedlikehold av MS SQL Server. En av oppgavene vil være etablering av nytt always on SQL 2017 Cluster og migrasjon av dagens SQL miljø over til nytt cluster.  Arbeidsoppgaver Planlegging, dokumentasjon, installasjon og etablering av HA SQL 2017 cluster…