Helsedirektoratet søker Power BI konsulent

Kunden ønsker en erfaren ressurs som kan bistå i arbeidet med å: Lage dashboard og individuelle visninger av statistikk for alle de nasjonale kvalitetsindikatorene. Dette inkluderer også designarbeid for å gjøre indikatorene mest mulig informative for offentligheten og at de harmonerer med Helsedirektoratet sin visuelle profil. Lage dashboard for å kvalitetssikre dataene knyttet til de…

Søker Salesforce ressurs for oppdrag i Oslo

En av våre kunder har behov for konsulentbistand for å tilpasse deres eksisterende Salesforce oppsett. De ser for seg en arkitekt/rådgiver til å samarbeide med kunden onsite i Oslo for å kartlegge hvilke endringer som bør gjøres i tillegg til å ha ansvar for å gjøre nødvendig programmering. Arbeidsoppgaver: Bidra med oversikt over datamodell i…

Søker “Dundas web” ressurs til Helsedirektoratet

Generelt om anskaffelsen: Helsedirektoratet, avdeling komparativ statistikk og styringsinformasjon (ASKS) har ansvar for utarbeidelse av analyser og styringsinformasjon for kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester. Avdelingen utarbeider både analyserapporter og en rekke web-baserte rapportgeneratorer for styringsdata. Anskaffelsen gjelder tilrettelegging av data og styringsinformasjon til publisering, og grafisk design av framstillinger av statistikk og styringsinformasjon for…

Søker IT-arkitekt for kunde i helsesektoren

For en av våre kunder søker vi en ressurs til å drive arbeidet innenfor IT-arkitektur på ulike steder i verdikjeden og deres kunder. Minimumskrav til kompetanse og erfaring: Konsulentene skal være senior IT-arkitekt med god forståelse for både virksomhetsarkitektur og teknologi Konsulentene skal ha gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper, beherske norsk språk godt, og kunne…

Project Manager Security Services

Job Description: The Security Delivery Project Executive (SDPE) is responsible for overall delivery program success in the account. The role focuses on meeting client needs by securing delivery on operations and projects by leveraging the clients Security partners and delivery centers, hereunder near-shore and off-shore delivery, strategic partners, IT service providers and sub-contractors. The role…

Søker prosjektcontroller for kunde i helsesektoren

For en av våre kunder i helsesektoren søker vi en prosjektcontroller som vil bistå prosjektleder på tre området: Fasilitere og lede økonomiprosesser i prosjektet Være rådgiver for prosjektleder på forhold som påvirker prosjektets økonomi Kontrollere at prosjektet opererer innenfor kunden sine retningslinjer for økonomistyring Konsulenten vil få ansvar for følgende oppgaver: Registrering og vedlikehold av…

Lead Business Analyst søkes til stor kunde – Oslo eller Stockholm (valgfritt)

Key Accountabilities Build the detailed business case Facilitate the prioritization and selection of business process improvements. Facilitate process to establish common understanding of functional business demands across all countries and brands, align with program strategy and roadmap and manage stakeholder expectations to maximize benefits. Assist Program Manager with all aspects of the detailed planning of…

Program Manager søkes til stor kunde – Oslo eller Stockholm (valgfritt)

Key Accountabilities Full accountability for project managing the Plan phase. Directly accountable for producing the comprehensive Program Initiation Documentation, including the full project management plan. Business Case delivered by Lead Business Analyst. Lead the Execution phase. Profile Seasoned transformation program manager with successful track record spanning +/- 5 years in similar role. Typically 10-15+ years’…