Søker rådgiver for Legemiddelverket: bistand til teknisk og funksjonell behovs- og kravbeskrivelse av digital løsningsplattform

Om kunden Statens legemiddelverk skal sikre god kvalitet ved behandling med legemidler og at legemidler har lavest mulig pris. Vi skal sørge for at befolkningen får likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler, legge til rette for forskning og innovasjon og forvalte produktregelverket for medisinsk utstyr. Legemiddelverket er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Om…

Søker konsulentbistand Mac/MacOS Server

For en av våre kunder søker vi en konsulent som har dybdekunnskap om Mac og MacOS. Kompetanse og erfaring: • Dybdekunnskap om Mac og MacOS• God kunnskap og lang erfaring med konfigurasjonsstyring av MacBook i bedriftsmiljø (sikkerhet/herding/applikasjons utrulling)• Kunnskap og erfaring i bruk av Microsoft Intune (eller tilsvarende) som verktøy for konfigurasjonsstyring• Erfaring i bruk…

Søker Seniorkonsulenter- GDPR for helsesektoren

Ressursen skal kunne bistå med gjennomføringen av minst en av følgende 3 leveranser;   Forvaltning av Protokoll over behandlingsaktiviteter Hensikten er å sette kunden i stand til å etablere og forvalte ansvaret med Protokoll over behandlingsaktiviteter, og kartlegge avvik på vesentlige oppmerksomhetsområder for å ivareta krav i personvernlovgivningen i kunden sin rolle som databehandler. Oppgaver:…

Søker senior fullstack javautvikler / arkitekt for digitaliseringsprosjekt

Rolle Vi søker en fullstack javautvikler/arkitekt, med minimum 8 års erfaring for en stor offentlig kunde. Ideelt sett er kandidaten en fullstackutvikler, men man kan være åpen for en med tydeligere backend-/frontendfokus. Konsulenten skal være en solid sparringspartner både internt og eksternt. Teknologi Teknologimessig går det mye i Knockout på frontend-siden og Java på backend-siden.…

Søker sikkerhetsklarert Microsoft Exchange spesialist

For en av våre kunder søker vi en spesialist på Microsoft Exchange. Krav til ressurs: Erfaring med migrering av stort antall brukere mellom ulike AD Erfaring med Quest migreringsverktøy Må ha spisskompetanse på Microsoft Exchange 2016 Må være sikkerhetsklarert Oppstart: ASAPVarighet: Ut åretStillingsprosent: 40Lokasjon: Oslo Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.Legg igjen CV,…

Søker .NET-utvikler med databaseerfaring

For en av våre kunder søker vi en utvikler med høy teknisk kompetanse. Ressursen må ha lyst til å bidra inn i forretningen og som er nysgjerrig på ny teknologi. Må ha noen års erfaring med .NET utvikling og har en sterk interesse for databaser. Ansvarsområder: Kunden har flere SQL Servere som de vedlikeholder og…

Søker Javautvikler til forsvarssektoren

Løsningen du vil jobbe med er en javabasert webapplikasjon som kommuniserer med SAP, samt andre logistikksystemer som benyttes. Arbeidsoppgaver Design av brukergrensesnitt og teknisk arkitektur Utvikle eventuelle prototyper Utvikling av webapplikasjonen Planlegge, samt gjennomføre funksjonelle og tekniske tester Etablere dokumentasjon Støtte produksjonssetting Støtte driftsetablering Feilretting og driftsmessig optimalisering i etterkant av driftssetting Minstekrav til kompetanse:…

Søker senior virksomhetsarkitekt innen Forsvarssektoren

For en av våre kunder søker vi en senior virksomhetsarkitekt hvor det vil være viktig å få etablert en helhetlig virksomhetsarkitektur(baseline, målbilder og veikart) for å bedre å kunne styre utviklingen. Referansearkitekturen vil være basert på overordnede arkitekturbeskrivelse utarbeidet nasjonalt, referansearkitekturer fra NATO og vurderinger fra de forskjellige fagmiljøer. Litt om rollen:Ressursen skal fasilitere, samt…

Søker løsningsarkitekt til stor, statlig kunde

Arbeidsoppgaver Utarbeide løsningsarkitektur i relevante prosjekter Støtte forretningssiden og prosjekter til god behovsanalyse og kravspesifikasjon Gi føringer basert på eksisterende IKT strategi og arkitektur og kvalitetssikre prosjekter slik at prosjektene levere systemer som passer inn i IKT-systemporteføljen Minimumskrav til kompetanse og erfaring Høyere utdannelse og minimum 5-7 års arbeidserfaring med løsningsarkitektur, fortrinnsvis som systemutvikler og…