Søker erfaren Bid Manager/Prosjektleder

For en av våre kunder søker vi en Bid Manager/Prosjektleder som vil være ansvarlig for at kunde klarer å levere et privat (etter offentlige retningslinjer) tilbud til stor internasjonal kunde innen teknologi faget innen tidsfrist, som er begynnelsen av mai. Anbudet er av teknisk art med stor vekt av IT, med mye papirer/tekst som skal…

Søker Testleder for stor kunde innen kraftbransjen

Kjerneoppgaver: Testleder og tester  Kartlegge behov og utarbeide testplaner per release, overordnet og detaljerte dag-til-dag Følge opp tester og retest av feilrettelser per team Leverandøroppfølging Test (testplaner, avviks-håndtering, ressursvurdering/deltagelse test) Sikre gode testprosesser og riktig bruk av verktøy Deltagelse i releaseplanlegging, planer, status ved milepæler, testgjennomføring Oppfølging av krav i kontrakt Veilede/rådgi i forbedret teststrategi…

Søker erfaren SCCM ressurs

For kunde i helsesektoren søker vi etter en stødig og erfaren SCCM ressurs som kan gå inn i og bidra i forbindelse med en stor Win10 migrering. Nivå: Spesialist/Seniorkonsulent Experience with ConfigManager Current Branch in an large-scale on premise environment Client Deployment via Task Sequence (configuration, applications, drivers) CM based patch management and Windows-as-a-Service. Oppstart:…

Behov: Teknisk ressurs på Autocad

For en stor kunde innen eiendomsvirksomhet søker vi en teknisk senior ressurs med kompetanse på Autocad. Arbeidsoppgaver: Feilsøke performance issue på en workstation Komme med best practice på oppsett av en workstation “Tune” Autocad for optimal bruk Hardware messig Oppstart: Snarest Omfang: 100% Arbeidsplass: Oslo Sentrum Oppdragets varighet er foreløpig ikke estimert, men kan forventes…

Søker dyktige utviklere for selskap i vekst

Konsernet består i dag av 5 selskaper innenfor virksomhetsområdene arbeidsinkludering, omstilling, arbeidsrettede helsetjenester og HMS. Om rollen og arbeidsoppgaver: Kunden søker konsulentressurser for bistand til deres interne utviklingsteam i arbeidet med utviklingen av konsernets framtidige drifts- og fagsystemer. De drifter og utvikler i dag en egenutviklet løsning for kunde/deltakeradministrasjon, og vil bygge videre på denne…

Søker utvikler og forvalter innen BI-løsninger for kunde i helsesektoren

For en av våre kunder søker vi en ressurs til forvaltning av løsninger innen business intelligence. Ressursen vil få oppgaver knyttet til forvaltning, vedlikehold og videreutvikling av løsningskomponenter for datafangst, database, rapportering, visualisering og analyse innen helseadministrative områder. Dokumenter erfaring fra utvikling av løsninger på følgende teknologi/verktøy: Microsoft SQL Server SQL Visualisering i Power BI…

Søker konsulent med .NET kompetanse for Testautomatisering til Helsedirektoratet

Om kunden Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at vi skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg…

Behov for senior utvikler – .NET/Azure

Konsulenten skal ha rollen som lead developer med følgende egenskaper: Erfaring som Scrum Master. Bruk av Azure Devops (VSTS) for planlegging og sporing av oppgaver Kan ta rollen som tech lead i prosjektet ved å: Guide teamet på tekniske spørsmål Være hands-on utvikler Jobbe med sikkerhet og personvern God erfaring med Microsoft Plattformen (.NET/Azure) Hovedsakelig…