Søker ressurs for bestillingshåndtering i seksjon for 2. linje support hos Norsk Helsenett

Om kunden Norsk Helsenett er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Deres oppdrag er å levere og videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgstjenesten. De har også ansvaret for teknisk drift av en rekke nasjonale tjenester og registre, som f.eks. portalen helsenorge.no og…

Søker prosjektleder – IAM arkitektur for kunde i helsesektoren

For en av våre kunder i helsesektoren søker vi en prosjektleder som skal: lede fagressursene, og prioritere disse i henhold til programledelsens leveranseprioriteringer sikre at prosjektet når leveransemålene sine rapportere status i henhold til programmets rapporteringskrav ha administrativ kontroll over prosjektet, som blant annet inkluderer bestilling av fagressurser ved behov ha dialog med interessenter og…

Søker Backend PHP-kompetanse

For kunde søker vi etter en konsulent med Backend PHP-kompetanse. Oppdraget er videreutvikling av backendsystemer og utvikling av integrasjoner mot ulike banker. Kompetanse på Java er positivt. Oppstart: ASAP (men kan vente for riktig profil) Varighet: Langvarig. Sted: Oslo Sentrum.

Konsulentbistand for backup og katastrofesikring søkes

For kunde i helsesektoren søker vi konsulenter for å utføre backuptjenester og katastrofesikring. Konsulentens arbeid innenfor drift og videreutvikling vil skje i tett samarbeid med fagmiljøer på området hos kunden og ansvarlig seksjonsleder. Krav: Konsulentene skal ha relevant kompetanse og minimum 5 års relevant erfaring fra forespurt leveranseområde. Konsulentene skal være seniorer med bredde med…

Søker 1-2 Windowskonsulenter

En av våre partnere ser etter 1-2 konsulenter til sin kunde. At least 3 years of experience from IT operations Good knowledge of Microsoft Windows and virtualization technologies Good IT infrastructure knowledge (preferably also experience with Checkpoint, F5 Big IP) Basic understanding of IIS and Tomcat/Apache Basic knowledge of Microsoft PKI Skills to coordinate a…

Behov for Office 365 arkitekt/rådgiver

En av våre kunder søker en konsulent til å erstatte nåværende ressurs. Nåværende ressurs er en arkitekt/rådgiver, så hvor hands-on man er med teknologiene varierer. Konsulenten er hands-on med drift og hjelper kunden med infrastrukturen, og vedrørende koding så er det avhengig av hvor erfarne utviklere som er i prosjektene. Følgende hovedområder diskuteres: Governance av…

Søker Linux konsulent

For en av våre kunder søker vi en Linux konsulent for et prosjekt som omfatter både provisjonering og konfigurasjonsstyring for Red Hat Enterprise Linux og relaterte teknologiområder. Arbeidsoppgaver/leveranser: Konsulenten vil inngå i eksisterende Linux-team og håndtere prosjektoppgaver relatert til automatisering, herunder: Konfigurasjonsstyring og automatisering vha Puppet og Ansible Erfaring med Satellite Server og/eller Ansible Tower…

Søker driftskonsulent VIX/Thales for kunde i transport- og kollektivsektoren

Søker dedikert dritsressurs som skal jobbet i teamet for drift og forvaltning av kundens kortbaserte systemer VIX/Thales. Konsulenten vil inngå i kundens driftsavdeling og vil brukes til drift av andre løsninger ved behov. Vix er billetteringssystemet som befinner seg på buss, trikk, båt og hos forhandlere. Det består av førersalgsmaskiner, kortlesere og programvare. Back-end kjører…