Søker Microsoft ekspert

En av våre kunder søker vi en Microsoft ekspert til feilsøking på Windows Task Scheduler og oppgaver tilknyttet drift. Arbeidsoppgaver/leveranser Feilsøking på Windows Task Scheduler, tilknyttet utfordringer med å kjøre en del tasks Feilsøking ifm bruk av DNS (Domain Name System) Feilsøking ifm oppslag og pålogging mot andre servere (IE setting (bruk av trusted sites…

Søker konsulent som vil inngå i eksisterende Oracle DBA team

For en av våre kunder i kraftbransjen søker vi en profil som vil arbeide med et Oracle Infrastruktur prosjekt for å etablere en ny driftsplattform for Oracle. Prosjektet har som mål å etablere: Automatiserte Oracle Databaseleveranser Overvåkingsplattform for Oracle Backup og Recovery løsninger for Oracle CMDB Light, inventarliste over løsninger Ny sikkerhetsplattform for Oracle Arbeidsoppgaver/leveranser…

Designer skytjenester

Designer for skytjenester skal bidra i utformingen av forskningsportalen hos kunde gjennom anskaffelse, tilpasning og innføring. For erfaren designer med utviklingskompetanse av skytjenester kan rollen utvikles til å inneha overordnet ansvar for arbeidsflate og brukertilpasning i programmet. Arbeidsoppgaver: Utvikle krav og løsningsbeskrivelser i tilknytning anskaffelse Kvalitetssikre arkitekturbeskrivelser og løsningsdesign Beskrive og evaluere risiko/sårbarheter i tjenester…

Prosjektstøtte og koordinering for offentlig kunde innen helse

Krav: God erfaring som rådgiver innen prosjektledelse innenfor offentlig forvaltning God kjennskap til prosjektmodeller og prosjektarbeid Prince 2 (eller tilsvarende) Dokumentert erfaring og resultater fra arbeid med endringsledelse og organisasjonsutvikling Initiativrik, tar ansvar og ferdigstiller Klar, presis og strukturert i kommunikasjonen Meget gode samarbeidsevner Ønskede kvalifikasjoner: Kompetanse fra planlegging og gjennomføring av større endringsprosjekter Meget…

Er du en dyktig utvikler med .NET spisskompetanse?

Generelt om behovet: En av våre kunder i det offentlige har behov for flere utviklere til å jobbe med virksomhetskritiske løsninger. Dette er muligheten til å jobbe i et meget bra fagmiljø, og jobbe med løsninger bygget på moderne .NET-stack. Satsningsområder fremover inkluderer blant annet digitalisering av selvbetjeningsløsninger, veiledning, saksbehandling, automatisering, chat og lærende teknologi.…

Prosjektleder for implementering og endringsledelse

For kunde i helsesektoren søker vi en prosjektleder for prosjektet Implementering og endringsledelse. Dette er en operativ prosjektlederrolle – der man i tillegg til å ivareta prosjektlederrollen må bidra aktivt som endringsleder.   Arbeidsoppgaver: lede fagressursene sikre at prosjektet når målene sine rapportere status i henhold til programmets rapporteringskrav Prosjektleder skal ha administrativ kontroll over…

Søker informasjonsarkitekt for oppdrag i Drammen

Arbeidsoppgaver: Konsulenten vil ha hovedansvar for å utarbeide ny struktur/informasjonsarkitektur på kundens nettside. Konsulenten vil jobbe tett med webredaktør, fagside og innleid tjenestedesigner/UX-designer. Intern webredaktør vil bistå med statistikk og kvantitative analyser. Innsikt, analyse og evaluering av innhold på nettside Konvertere innsiktsarbeidet til ny informasjonsarkitektur/struktur Samarbeide med webredaktør, fagside og tjenestedesigner i utviklingen av ny…

Søker ressurs for bestillingshåndtering i seksjon for 2. linje support hos Norsk Helsenett

Om kunden Norsk Helsenett er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Deres oppdrag er å levere og videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgstjenesten. De har også ansvaret for teknisk drift av en rekke nasjonale tjenester og registre, som f.eks. portalen helsenorge.no og…