Vi søker Fullstack utviklere til Deichman

Generelt om prosjektet Det nye hovedbiblioteket som bygges i Bjørvika skal struktureres med utgangspunkt i brukernes behov for tjenester og utfordre de tradisjonelle oppfatningene av hvordan et bibliotek fungerer. Biblioteket skal i mindre grad være organisert rundt oppbevaring og distribusjon av fysiske medier, og biblioteket skal nå nye brukere gjennom satsing på teknologi og digitalt…

Vi søker Front-end utviklere til Deichman

Generelt om prosjektet Det nye hovedbiblioteket som bygges i Bjørvika skal struktureres med utgangspunkt i brukernes behov for tjenester og utfordre de tradisjonelle oppfatningene av hvordan et bibliotek fungerer. Biblioteket skal i mindre grad være organisert rundt oppbevaring og distribusjon av fysiske medier, og biblioteket skal nå nye brukere gjennom satsing på teknologi og digitalt…

Søker virksomhetsarkitekt for kunde i kollektivtransportbransjen

For en av våre kunder søker vi en til to konsulenter som skal ivareta roller som virksomhetsarkitekter.   Ønskede kvalifikasjoner: God kjennskap til virksomhetsarkitektur på strategisk og taktisk nivå.  God på innsiktsinnsamling, analyse og modellering  God kommunikasjon på alle nivå i organisasjonen  Engasjerende og pedagogisk  God forretningsforståelse  God erfaring med utforming/modellering av arkitektur-artefakter God kjennskap…

Stort norsk teleselskap trenger .NET-utviklere

Om du ønsker langvarig oppdrag og jobbe i et skikkelig bra kompetansemiljø, så er dette for deg! Generelt om prosjektet: Prosjektet går ut på forvaltning og videreutvikling av kundens egne systemer for salg og driftsstøtte. Arbeidsområdene inkluderer porteføljestyring, prosjektledelse, testarbeid, kravhåndtering, utvikling, testarbeid, sikkerhetsarbeid, DevOps, prosessforbedring (Agile/Lean), systemtransformasjon og rådgivning. Behovet: Det er behov for…

Søker prosjektcontroller til IT divisjon hos stor statlig kunde

Arbeidsoppgaver Rollen som prosjektcontroller vil ha ansvar for å følge opp prosjektenes forbruk i forhold til budsjett, mer spesifikt: Kontrollere – og gjøre mottak, inklusive kontering av fakturaer i IFS. Periodiseringer og avsetninger Opprettelse og endring av innkjøpsordrer Budsjett og prognose Kost- og avvikskontroll Ha oversikt over betalingsmilepæler og økonomiske vilkår i kontrakt, inkludert løpende…

Søker teknisk prosjektleder/løsningsarkitekt

For en av våre kunder søker vi en ressurs som vil inngå i kundens program. Programmet skal være en pådriver for digital transformasjon hos kunden gjennom å tilrettelegge for økt grad av datadrevne beslutninger. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Arbeidsoppgaver/leveranser: Ansvar for å koordinere og følge opp fremdrift på leveranser fra andre tekniske ressurser…

Søker programmedarbeider til prosjekt hos DIFI

Bakgrunn for oppdraget I løpet av 2019 implementerer EUs webdirektiv WAD i norsk lovgiving. Konsekvensen for tilsynet i Difi er, at dagens forretningsmodell må endres for å kunne håndtere kravene i direktivet. Tilsynets samlede produktivitet må opp for å øke volum i det omfang som skisseres i webdirektivet. Tilsynet har derfor iverksatt et program; Tilsyn…

Søker nettverksressurs for drift/NOC

For en av våre kunder i helsesektoren søker vi en ressurs som vil gå rett inn i deres team i NOC (Network Operations Center) og støtte driftsteam. Ressursens arbeidsoppgaver:  Deltakelse i NOC fra 08:00 – 15:30 Mandag – Fredag.  Fokus på hendelser, feil og leveranser  Håndtering av saker innen fagfelt – Brannmur, Radius, Lastbalansering, LAN,…

Søker IT-arkitekt med teknisk kompetanse

Generelt om rollen: Arkitekten kunden er på jakt etter er en person som evner å få et helhetsblikk på den eksisterende løsningen, og bistå prosjektleder i arbeidet med å skissere opp videre utviklingsløp. Det vil innledningsvis være fokus på å etablere en teknisk spesifikasjon av eksisterende IT-løsning. Deretter er det et behov for å etablere…