Søker embedded linux konsulent for langvarig oppdrag

For en av våre kunder i forsvar- og elektronikkbransjen søker vi en ressurs med kompetanse på embedded linux. Det er kompetanse innen Linux kernel, Yocto/Buildroot og U-Boot som er det virkelig sentrale her, eventuelt andre måter å sette sammen en linux på. Krav til konsulent: C/C++ CMake Git Jenkins Docker QEMU/KVM Experience in building toolchains…

Løsningsarkitekt for helsesektoren

Kundens prosjekte «Forskningsportalen» planlegger å gå til anskaffelse av en intern skytjeneste (private cloud). Skytjenesten skal benyttes som verktøy for å understøtte de IKT behovene forskerne har. Det skal tilrettelegges for selvbetjening av verktøy og maskinkonfigurering innenfor regulerte sikkerhetsmekanismer. Programmet vil videre tilføre tjenester til Forskningsportalen gjennom øvrige prosjekter frem til 2022. Programmet skal etablere…

Søker designer for skytjenester for kunde i helsesektoren

En av våre kunder planlegger å gå til anskaffelse av en intern skytjeneste (private cloud). Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Arbeidsoppgaver: Bistå med krav til design og utvikling i tilknytning anskaffelse Kvalitetssikre arkitekturbeskrivelser og løsningsdesign Beskrive og evaluere risiko/sårbarheter i tjenester Utvikle og tilrettelegge løsninger for tekniske- og funksjonelle brukere/interessenter Inneha ansvar for designarbeid…

Søker prosjektassistent for oppdrag i kraftbransjen

For et «transition project» over 20 måneder ønsker kunden å anskaffe en prosjektassistent til å erstatte nåværende ressurs. Rollen vil i hovedsak ha ansvar for følgende oppgaver: Generell prosjektadministrasjon herunder administrasjon av prosjektplan med oppdateringer og progresjon, RAID (Risks, Actions, Issues, Decisions), avvik, møter, rapportering, lagring (som for eksempel sharepoint), endringsordrer og maler. I tillegg kan…

Søker konsulent – Anskaffelse Lønnssystem

En av våre kunder skal ha anbudskonkurranse på lønnstjenester, herunder lønnssystem med tilhørende tjenester. I den forbindelse er det behov for bistand med å skrive oppdragsbeskrivelsen samt evalueringskriterier. Dette er et hasteoppdrag og det er ønskelig med umiddelbar oppstart. Ønskede kvalifikasjoner: Konsulenten må beherske norsk skriftlig og kunne formulere seg godt  Konsulenten må ha kjennskap…

Utviklere med kompetanse på .NET og frontend søkes

Kunden er en stor aktør i helsesektoren og har et løpende behov for dyktige .NET-utviklere i tillegg til å ha en del rene frontend-behov. Kunden skal sørge for nasjonal koordinering og styring av e-helseområdet, etablere standarder og forvalte og realisere digitale, nasjonale e-helseløsninger som forenkler og forbedrer helse- og omsorgssektoren. Løsninger Digitale innbyggertjenester på nett…

Søker testutvikler for kunde i bankbransjen

Om prosjektet Kunde arbeider med digitale søknads- og saksbehandlingsløsninger. I den forbindelse ønsker de å styrke teamet som arbeider med utvikling og videreutvikling av systemene for Bostøtte. Konsulenten som søkes kommer inn i et etablert team og vil bli sentral i testautomatisering av videre utvikling og forvaltning av løsningen. Kunden har et moderne teknologimiljø. De…

Søker Teamleder utvikling til Ruter for langvarig oppdrag

Vi søker en teamleder for «TID-programmet» (Trafikantinformasjons- og designprogram) i Ruter. Teamleder skal arbeide med utviklingsoppgaver og må ha spisskompetanse på utvikling av gode kundeløsninger. Om TID-programmet TID-programmet utvikler og implementerer et helhetlig uttrykk og designsystem for presentasjon av Ruters reisetilbud. Programmet skal bidra til å senke terskelen for å reise kollektivt, og implementeres på…

Søker Prosjektleder til Ruter for langvarig oppdrag

Vi søker en prosjektleder for «TID-programmet» (Trafikantinformasjons- og designprogram) i Ruter. Prosjektlederen må ha høy gjennomførings- og endringsevne med fokus på god kvalitet. Teamleder skal arbeide med utviklingsoppgaver og må ha spisskompetanse på utvikling av gode kundeløsninger. Om TID-programmet TID-programmet utvikler og implementerer et helhetlig uttrykk og designsystem for presentasjon av Ruters reisetilbud. Programmet skal…

Søker konsulent-/utviklingsbistand for å utvikle ny sanntidsapp for Kolumbus

For en av våre kunder søker vi ressurser som vil være med på å utvikle en ny sanntidsapp. Det antas at løsningen vil vekke nasjonal og potensielt internasjonal oppmerksomhet. Det skal lages en iOS-app og en Android-app som knytter seg mot allerede eksiterende baksystem. Vi søker følgende ressurser: Intern prosjektledelse hos leverandør Utviklere/konsulenter Eksempler på…