Søker prosjektleder for selvkjøring UTLØPT

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ser delte selvkjørende kjøretøy og dør til dør transport som en viktig del av fremtidens mobilitetstilbud og ønsker derfor å ta en fremoverlent og aktiv rolle i utviklingen. I den forbindelse trenger vi en erfaren prosjektleder som kan være med å utvikle fremtidens mobilitetsløsninger. En sentral oppgave vil være å drive…

Søker 5-7 sikkerhetskonsulenter – risikorådgivning UTLØPT

BakgrunnROS-teamet i Avdeling Design og ROS i Sykehuspartner HF gjennomfører risikovurderinger av alle tjenesteendringer i foretaksgruppen, både felles regionale systemer, og lokale systemer på det enkelte sykehus. Avdeling Design og ROS er lokalisert på Skøyen og består av seksjonene Tjenestedesign inklusive ROS og Komponentdesign. Sykehuspartner HF ønsker i en utfordrende periode ekstra bistand til å…

Søker teknisk tester med god kompetanse innen test av skjemaløsninger og back-end tjenester (API) for Norsk Helsenett UTLØPT

Bistanden som skal utføres Det er behov for følgende roller: Teknisk tester som skal jobbe på helsnorge.no (Team RØF).       Arbeidsoppgaver blir teknisk test og funksjonell test i forbindelse med sprint og systemintegrasjonstest i samarbeid med scrumteam. Teamet har blant annet leveranser til selvbetjeningsløsningen for Pasientreiser. Absolutte krav til kompetanse: Kan lage testcases i Microsoft Visual…

Søker teknisk tester/ytelse som skal jobbe i team UTLØPT

Om kunden Norsk Helsenett er en drifts- og utviklingsorganisasjon som i samarbeid med Direktoratet for e-helse, utvikler og forvalter nasjonale e-helseløsninger, inkludert Helsenorge, Kjernejournal, E-resept, Grunndata og HelseID. Norsk Helsenett har, på oppdrag fra Direktoratet for e-helse, igangsatt et prosjekt MF Helse Konsument. Dette prosjektet skal etablere en kopi av modernisert folkeregister (fra Skatteetaten) for…

Søker pen-testere for kunde i helsesektoren UTLØPT

Om oppdraget: Det er behov for følgende roller: sikkerhets testere som skal jobbe i team. Arbeidsoppgaver blir sikkerhetstest i forbindelse med sprint (DevSecOps), systemintegrasjonstest og akseptansetest i samarbeid med interne og eksterne testere. Det er et krav at testeren har god kompetanse innen aktiv sikkerhetstesting. Krav: Minimum 1 års dokumentert arbeidserfaring med pen – testing…

Testutvikler søkes UTLØPT

Bakgrunn: Dette prosjektet er nyutvikling og kunden starter opp med å spesifisere allerede i år, men med full oppstart fra 06.01.2020. Kunden bruker idag mye FitNesse for automatisering av tester, men om kandidaten har andre forslag for å automatisere testingen er kunden åpne for innspill. Krav: Agile Work Environment. API & UI Testing both (Manual…

Søker systemutvikler java – Valgdirektoratet UTLØPT

Valgdirektoratet har behov for en seniorkonsulent som skal bistå med å oppgradere JSF Ajax og Primefaces til siste versjon, samt siste versjon av biblioteker/rammeverk/styling med ensidig/gjensidige avhengigheter. Sluttresultat skal være at EVA Admin fungerer og ser ut som før, men da på siste gjensidige kompatible versjoner av frontend-rammeverk. Valgdirektoratet har i sin CI/CD pipeline en…

Søker java-utviklere(backend) UTLØPT

Dine profesjonelle kvalifikasjoner: Relevant utdanning Minimum 3 års erfaring med utvikling på java Erfaring med agile utviklingsprosesser (E.g. Scrum, Kanban) Erfaring med Java, Spring og Hibernate Erfaring med databaser og SQL Erfaring med utvikling av REST-baserte API-er Kunnskap om Git, Jenkins, Maven Kunnskap om Unix og shell scripting er en fordel Oppstart: SnarestVarighet: 3-6 mnd+,…