Søker konsulent for prosesshjelp for tilrettelegging av data, 50%, juni og august – Drammen

Om prosjektet Ressursinnsatsen fremover skal ha en vridning fra tradisjonell rapportering til kunnskapsutvikling gjennom analyse. Kunden har et tradisjonelt datavarehus som innehar full historikk fra egne kildesystemer og noe data hentet fra SSB og egne kartlegginger. Datavarehuset benyttes i dag til fast månedlig og kvartalsvis rapportering, og rapportlaget inneholder tidligere års historiske tall. I tillegg…

Søker Applikasjonstilrettelegger STIM Windows 10 for Sykehuspartner

Bakgrunn for prosjektet Windows 10 oppgraderingsprosjekt ligger under Moderniseringsprogrammet, STIM. Microsoft avslutter utvidet Windows 7 support den 14. januar 2020 og Sykehuspartner må oppgradere Helse Sør-Øst sin klient-plattform til Windows 10 innen support avsluttes. Dette innebærer oppgradering av klientplattformen som omfatter 60.000 klienter. Prosjektet må verifisere Windows 10 kompatibilitet for HSØ sine 2500 applikasjoner. Ressursen…

Prosjektleder søkes for helsesektoren

Bakgrunn: Seksjonen Regionalt testsenter har pågående et prosjekt og har gjennomført en konseptfase og en planleggingsfase med målsetning å utrede mulige løsninger for å tilby anonymiserte eller syntetiske datasett, hovedsakelig for testformål. Prosjektet ble initiert for å øke kvaliteten på løsninger som kan tilby bruk av anonymiserte datasett. I dag har prosjekter i for liten…

Prosjektleder/testleder søkes for langvarig oppdrag

Generelt: Innleid ressurs vil ha rollen som prosjektleder for to pågående prosjekter: e-terra applikasjonstilpasninger og opplæring: Dette driftsprosjektet har ansvar for gjennomføring av et antall interne aktiviteter som gjenstår etter at kunden tok i bruk nytt driftssentralsystem i desember 2018. Eksempler på aktiviteter er kvalitetssikring og retting av feil i displayer, tuning av alarmer, optimalisering…

En av våre kunder i kraftbransjen søker bistand -informasjonsarkitektur og API design

Arbeidsoppgaver/leveranser Rollen vil inngå i en sentral funksjon med ansvar for informasjonsarkitektur på tvers av alle prosjekter i programmet. Arbeidet vil kreve samarbeid med andre nordiske og europeiske aktører. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Kjerneoppgaver for rollen: Modellere informasjonsarkitekturen Begrepsbeskrivelser og begrepsmodellering Domenedrevet design API design og API beste praksis Kunden stiller følgende krav til…

Søker sikkerhetskonsulent for Folkehelseinstituttet (FHI)

Om kunden Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. De produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. De er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og…

Søker ressurs for digitalisering av læringsverktøy i helsesektoren

Generelt om oppdraget: Kunden har oversatt og videreutviklet et amerikansk verktøy for pasientsikkerhet og tilpasset det til norske forhold. Vurderingsverktøyet bygger på et rammeverk bestående av ti områder med betydning for pasientsikkerheten. Verktøyet (programmet) benyttes nå i papirformat. Det er utviklet en brukerveiledning (word-dokument) for målgruppen. Kunden har behov for bistand til å digitalisere dette…

Søker tester/testleder for oppdrag i Trondheim

For en kunde i helsesektoren søker vi en ressurs som har sterk interesse for hva som gir god kvalitet i IT-systemer og tjenester. Du liker variasjon i arbeidsdagene, og kan både utføre test og testledelse. Du må være strukturert og evne å prioritere bort oppgaver som ikke gir tilstrekkelig verdi. Du er god på å…

Prosjektleder: Helsesektor, Bergen

Prosjektleder vil lede arbeidet for å utforme konsept og forprosjekt rapporter. For konsepter vil dette bestå i å analysere nåsituasjon, utforme behovsanalyse, beskrive framtidig situasjon, vurdere og anbefale konsept samt anbefale videre arbeid. Forprosjekt vil normalt bygge på et konseptstudie. Forprosjektet vil utforme en prosjektkandidat som blant annet inneholder kost/nytte for anbefalt løsning, strategisk forankring…