Søker konsulent innen autentisering/tjenestesikring for kunde i helsesektoren

Konsulenten vil ha ansvar og oppgaver innen følgende områder: Informasjons- og prosessmodellering Etablere behov- og kravhåndteringsprosess for HelseID Analysere, strukturere og dokumentere krav Sikre at produktkøen til enhver tid er prioritert, estimert, spesifisert og tilgjengelig for utviklerne og andre Krav til kompetanse: Dokumentert erfaring som produkteier eller funksjonell arkitekt i systemutviklingsprosjekter i et større IT-miljø…

.NET utviklere søkes for oppdrag i Trondheim

Kunden har behov for ekstra kompetanse og kapasitet for å håndtere flere oppgaver innen helseregister og ønsker derfor å engasjere 3 fullstack konsulenter på heltid over en periode på 7 måneder. Konsulentene vil inngå i et smidig utviklingsteam som leverer løsninger som er kritisk for all digital kommunikasjon i helsesektoren. Konsulenten må være positiv til…

Prosjektleder med erfaring fra Telecom søkes

Generelt: Kunde i helsesektoren har i dag en kommunikasjonsløsning for styring av portører vha. løsningen PortørCom, som er levert av ASCOM (leverandør). ASCOM har en ny løsning som er en videreutvikling av PortørCom løsningen, som har fått navnet JobAgent. PortørCom løsningen skal oppgraderes til JobAgent hos kunden, og for å gjøre det så må det…

Søker ressurser med SQL-kompetanse

Oppgavene dreier seg om alt fra løpende forvaltning til oppsett av komplekse hoteller i en Database as a Service-setting, så det er ønskelig at ressursene har noen års erfaring. Ressursene må være EU-borgere, og fortrinnsvis beherske norsk på B2-nivå. Det finnes også en mulighet at ressursene må sikkerhetsklareres. Arbeidsoppgaver er blant annet som følger: Designe…

Søker konsulent datarom til Sykehuspartner

Bakgrunn for oppdraget I forbindelse med stor aktivitet knyttet til montering av nytt utstyr, utskiftning og sanering av eksisterende utstyr, samt daglige drift- og vedlikeholdsoppgaver i våre regionale datasentre og lokale datarom i Oslo-området, så har Sykehuspartner HF behov for å øke kapasiteten til enheten Datarom og kabling i en periode med mye prosjektaktivitet. Oppgaver…

Søker sikkerhetsanalytiker for langvarig oppdrag(kort frist!)

For en av våre kunder i kraftbransjen søker vi en sikkerhetsanalytiker for et nyetablert program som skal være en pådriver for digital transformasjon gjennom å tilrettelegge for økt grad av datadrevne beslutninger. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Arbeidsoppgaver Ansvar for design og implementering av effektiv overvåkning av skyløsning. Overvåkning vil dekke flere områder, inkludert…

Søker nettverksspesialist

For en av våre kunder i helsesektoren søker vi en nettverksspesialist Arbeidsoppgaver: Utarbeide forslag til migreringsstrategi for overføring av kundens kjernenett Etablere og koordinere målbilde og migreringsstrategi med kunden Innhente erfaringer fra tidligere prosjekt «WAN og kjernenett» Bistå med utarbeidelse og innføring av en samarbeidsmodell med prosjektorganisasjon «As is» beskrivelse Innhente relevante krav fra program…