Interaksjonsdesigner søkes

Om kunden: Kunden er et statlig forvaltningsorgan under Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester.   Generelt om oppdraget: Kunden jobber for tiden med flere IT-prosjekter som krever nytenkning rundt interaksjonsdesign. Deres interne interaksjonsdesigner trenger en samarbeidspartner for å få…

Søker Oracle-infrastruktur-spesialist

For vår kunde så søker vi etter en konsulent som har kompetanse på følgende: Oracle dataguard og RAC. Cloud on-premise Vurdere best utnyttelse av lisens Rapporteringsløsninger Materialized view Kunne foreslå automatiserte kloningsløsninger Rådgive for best pratice backup Rådgive rundt Auditing på database og Os nivå Vedkommende må også ha meget gode egenskaper innen skriving av…

.NET utvikler for Reseptregisteret

Bakgrunn: Kunden skal modernisere Reseptregisteret, et Nasjonalt Register for lagring av resepter oversendt fra apotekene, utviklet i 2004. Registeret mottar årlig mer enn 5 millioner resepter og består i underkant av 1 milliard records. Kunden er i ferd med å avslutte grovplanleggingsfasen og ønsker å øke utviklingskapasiteten fremover med en person. Teknisk kompetanse: Kunnskap og…

Looking for Linux/Red Hat expert

Our customer is looking for experienced consultants for a Sandbox installation: Where: OsloLanguage Requirements: Norwegian (preferred), English (fluency if not Norwegian)When: ASAP – est. 3 mnts + Relevant competences: Red Hat Linux Bastion host 3 nodes Red Hat Virtualization 4.2 hyperconverged with Gluster and embedded Hosted Engine Red Hat Satellite 6.4.1 Red Hat Ansible Tower…

Søker prosjektledere for helsesektoren

I forbindelse med programmet for ny e-helseorganisering (NEO), er det behov for å leie inn prosjektlederkompetanse til to oppdrag knyttet til Arbeidsflaten som skal gjelde fra 1.1.2020 for alle ansatte hos kunden. Det skal etableres 2 prosjekt med hver sin selvgående prosjektleder: Prosjekt Administrativ arbeidsflate Prosjekt Arbeidsflate for utvikling Sentrale stikkord av relevans for oppdraget:…

Søker front-end utvikler for kunde innen bank

For en av våre kunder søker vi en front-end utvikler som ønsker å være med på å ta tak i en av Europas største økonomiske utfordringer som er manglende tilgang til gode og effektive bank- og finansieringsprodukter for småbedrifter. Krav til ressurs: Excellent skills in JavaScript, HTML5 and SCSS,SASS,LESS. Accessibility expert (WCAG, WAI-ARIA). Familiar with…

Søker MS SQL ressurs

For en av våre kunder her i Oslo søker vi en fulltids MS SQL ressurs. Oppgavene dreier seg om alt fra løpende forvaltning til oppsett av komplekse hoteller i en Database as a Service-setting, så ressursene må ha noen års erfaring. Det kan heller ikke være kjente forhold i veien for at ressursene kan sikkerhetsklareres.…

Søker Testressurs for Avdeling helseregistre Norsk Helsenett (TRONDHEIM)

Om kunden Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at vi skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg…

Søker sikkerhetsarkitekt med bakgrunn som utvikler

For en av våre kunder søker vi en sikkerhetsarkitekt som bør ha bakgrunn som utvikler og spesiell befatning med Open Source, herunder Java, MySQL og TomCat. Ressursen må være dyktig på å se sammenhenger mellom systemer og tegne opp dette i diagrammer for å tydeliggjøre det for funksjonelle ressurser og prosjektledelsen. Kjerneoppgaver Definere protokoller, grensesnitt…