Forretningsrådgiver: 4 mnd. oppdrag

Kunde i det offentlige har behov for bistand fra en forretningsrådgiver. Arbeidsoppgaver: Konsulenten skal støtte produkteier med behovsanalyse og produktledelse: Behovsutvikling i tråd med planlagte gevinster Backlog grooming Følge opp etterlevelses- og kvalitetskrav Støtte til kvalitetssikring og funksjonell test Krav til kompetanse Konsulenten må ha følgende kompetanse: Ledelse av tverrfaglige produktteam Utvikling av digitale tjenester…

Søker prosjektleder til forprosjekt ny BI-plattform

Konsulentene som får oppdraget skal lede og gjennomføre et forprosjekt med mål om å klargjøre til utvikling av ny BI-plattform. Dette innebærer; Overordnet oversikt over forretningssidens behov, på et detaljnivå som muliggjør oppstart av utvikling. Design av ny BI-arkitektur for kunden, basert på påbegynte betraktninger. POC (proof of conept) på utvalgte teknologier og behov for…

Søker løsningsarkitekt til forprosjekt ny BI-plattform

Konsulentene som får oppdraget skal lede og gjennomføre et forprosjekt med mål om å klargjøre til utvikling av ny BI-plattform. Dette innebærer; Overordnet oversikt over forretningssidens behov, på et detaljnivå som muliggjør oppstart av utvikling. Design av ny BI-arkitektur for kunden, basert på påbegynte betraktninger. POC (proof of conept) på utvalgte teknologier og behov for…

Prosjektleder IAM

Om oppdraget: Kunden gjennomfører tidligfase av et prosjekt for IAM. Prosjektet vil inkludere anskaffelse av systemstøtte for IAM, etablering av relaterte prosesser og endringsarbeid i organisasjonen. Det vil også bli vurdert ytterligere planleggings- og implementeringsaktiviteter inn i prosjektet. Kunden søker nå etter en prosjektleder til å lede dette arbeidet. Krav: Lang erfaring med ledelse av…

Søker 4 konsulenter til utvikling av datavarehus – Trondheim, NHN

Om kunden Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at vi skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg…

Søker Testleder, 80-100%

Om oppdraget Operatørløsningen er et ERP system basert på Unit 4 Business World (Agresso) med tilpasninger. Systemet er navet for håndtering av alle transaksjoner som resulterer i en faktura til en sluttkunde, og samarbeidspartnere. Siden vi formelt startet prosjektet i oktober 2018 har vi vært igjennom planleggingsfase og detaljspesifikasjonsfase. Vi er i siste del av…

Søker frontend-utvikler for kraftbransjen

Om oppdraget: DevOps-teamet i dette prosjektet er tverrfaglig sammensatt med elkraftkompetanse, utviklere og testere. Teamet har fullt ansvar for drift av løsningen. Kunden søker nå etter en utvikler med fokus på front-end som vil inngå i dagens team og jobbe tett på forretningskundene. Arbeidsoppgaver: Ressursen vil inngå i et DevOps-team med helhetlig ansvar for løsningen.…

Søker produkteier – regnskap

Beskrivelse:Ansvarlig for alle betalingsprosesser i utviklingen av et nytt kjernesystem og som ressursperson istøttesystemer. Prosjektet er godt i gang, og medarbeideren vil fortsette å holde i de ulikebetalingsrelaterte områdene med et stort fokus på videre effektivisering av arbeidsprosesser. Ansvaretinnebærer oppfølging av behov og endringsbehov på tvers av tre avdelinger, samt den funksjonelleoversikten over betalingsprosesser. Arbeidsoppgaver:…

Søker Nettverksarkitekt – STIM Datasenter – Regionalt datasenter

Bakgrunn Sykehuspartner er i ferd med å opprette et program for «Standardisering og IKT- infrastrukturmodernisering» (STIM) for å gjennomføre standardisering og modernisering av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst. I dette programmet skal hovedprosjektet Datasenter etablere nytt moderne, sikkert og fleksibelt felles datasenter for tjenester for alle helseforetak i regionen. Prosjektet vil etablere et virtuelt programvaredefinert…

Søker Arkitekt STIM Datasenter

Bakgrunn Sykehuspartner «Standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering» (STIM) har som formål å gjennomføre standardisering og modernisering av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst. I dette programmet skal hovedprosjektet Datasenter etablere nytt moderne, sikkert og fleksibelt felles datasenter for tjenester for alle helseforetak i regionen. Prosjektet vil etablere et virtuelt programvaredefinert datasenter, men som også har støtte for tradisjonelle…