Søker fullstack-utvikler til Stortinget

Bakgrunn Stortingets Administrasjon skal erstatte et av sine viktigste kjernesystemer «Elektronisk parlamentarisk oppfølgingssystem (EPOS)». EPOS saksbehandlingssystem brukes til forberedelse av saker som behandles av Stortinget.  Prosjektets navn er NPOS, Nytt Parlamentarisk Oppfølgingssystem. NPOS vil være navet i elektronisk støtte til parlamentarisk saksbehandling og de tilhørende arbeidsprosesser, både politisk og administrativt på Stortinget. Nye NPOS har…

Søker databaseutvikler for Stortinget

Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon om oppdraget, IT-miljø, utviklingsverktøy m.m. Aktuell ressurs må ha: Minimum 7 års erfaring med design og utvikling av databaser i prosjekter (Microsoft SQL Server, database-design og utvikling i SQL) Minimum 3 års relevant utdannelse med avlagt eksamen på høgskole-nivå Kunne beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt Må være…

Søker prosjektleder for nye mobilitetstjenester – Mikromobilitet

Ruter har behov for en konsulent til å lede arbeidet med å implementere løsninger for mikromobilitet i kontekst av kombinert mobilitet. Om rollen og arbeidsoppgaver: Ansvar for samspill og relasjoner med andre aktører og etater Leder av anbudskonkurranser, offentlige anskaffelser Analyse av markedet Utarbeidelse av forretningsmodeller Forhandling med tilbydere av mikromobilitet Kundeinvolvering Dokumentasjon og økonomistyring…

Søker nettverksressurs for oppdrag i Trondheim

Helse Midt-Norge søker IT konsulent for Nettverksgruppa avd. Basisdrift Hovedoppgaver: Arbeide med generelle nettverksoppgaver, mye innenfor brannmur og lastbalansering Kompetanse og erfaring: Generell nettverkskompetanse God kompetanse og erfaring med brannmur/sikkerhetsløsninger, og da spesielt med Checkpoint Kompetanse og erfaring med lastbalanseringsløsninger, og da spesielt F5 Ønskelig med erfaring fra nettverks infrastruktur i Helse-Midt Norge. Oppstart: 12.08.2019…

Søker konsulent med utvikler-profil – skyløsninger

Vi søker en konsulent med utvikler-profil, og hvor følgende oppgaver vil være relevante:  Migrering og utvikling av automatiserte oppgaver innen Azure Automation  Hybride scenarioer i forbindelse med flytting av automatiserte tjenester ut til sky som krever kompetanse på «begge sider»  Azure DevOps – gi innspill til konfigurasjon, oppsett og innføring  Automatiserte oppgaver innen infrastruktur (Powershell) …

Søker Java utvikler for snarlig oppstart

For en av våre kunder søker vi en Java utvikler som skal jobbe med klientside – tykk klient. Typiske arbeidsoppgaver vil være å lage nye funksjoner, opprydning/forsiktig modernisering. De ønsker en pragmatisk utvikler som har et par års erfaring med Java, og som er flink til å sette seg inn i ting, som f.eks feilsøking.…

Søker etter dyktige utviklere innen .NET og Java

For vår kunde søker vi etter flere dyktige utviklere. Kompetanse som etterspørres er: God kompetanse på .NET Full Framework og .NET Core, samt Visual Studio Microsoft .NET, C# / ASP.NET MVC Java/JEE og tilhørende teknologier   DevOps Team Foundation Server (TFS) Azure Testdriven devenlopement (TDD) React.JS / Angular.JS REST/JSON ASP.NET WebAPI MS SQL Server Entity Framework HMTL5/CSS3 og responsivt design…

1.linje og IT-teknisk support

Om oppdraget: Norsk Helsenett søker konsulentbistand til å betjene 1.linje og bistå med IT-teknisk support for kunder. Det er mange ulike kunder og løsninger og sette seg inn i da de i dag har lite felles infrastruktur og plattformer. Det er ulike AD-løsninger, arbeidsflater, driftssoner m.m. for de ulike kundene. Det er viktig at man…

Søker løsningsarkitekt for Sykehusbygg

Kunden har fått i oppdrag å etablere ett sett med arkitekturprinsipper for områdene nettverk og sikkerhet. Arkitektene skal bidra å utarbeide overordnede arkitekturprinsipper og føringer for Nettverksarkitektur og sikkerhet levert inn til de nye sykehusene som skal bygges fremover. Dette oppdraget ligger innenfor seksjonen Teknisk Design. Arbeidsoppgaver: Utarbeide arkitekturprinsipper for infrastruktur Utarbeide føringer for infrastruktursikkerhet…

Backendutvikler med Java kompetanse

Utvikleren vil inngå i team som bl.a består av teamleder, løsningsarkitekt, kravstiller, testleder og utviklere. Teamet har bredt samarbeid med andre personer og team internt hos kunden og eksterne samarbeidsparter som er involvert i forvaltning av kontroll- og salgsløsninger som er produksjonssatt og i utvikling av nye planlagte leveranser. Arbiedsoppgaver: Utvikling av nye løsninger samt…