Java utvikler med kompetanse på Open Shift søkes!

For vår kunde i finans sektoren, søker vi tunge javautviklere til en ny infrastrukturløsning som skal utvikles – forankret i Javabasert microservice arkitektur i Open Shift. Ønskede kvalifikasjoner: Rest APIer Java Spring Gitflow MongoDB Oracle Docker Kafka Hazelcast OpenShift Elasticsearch RedHat Volante WSO2 Rett person trenger ikke å ha erfaring med alle teknologiene. Start: ila…

Søker Sharepointkonsulent

For en kunde i forsvarssektoren søker vi en Sharepoint konsulent. Vi oppfordrer kandidater med junior kompetanse på Sharepoint til å søke så vel som seniorkonsulenter. Ønskelig at kandidater er sikkerhetsklarert. Oppstart: 01.08.2019 Omfang: 100% Lokasjon: Oslo Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.

Søker backend-utvikler for kunde innen telekom

For vår kunde i telekombransjen søker vi etter en tung backend utvikler. Ønsket kompetanse: NodeJS Serverless framework / concepts AWS cloud components, specifically Lambda and DynamoDB Terraform God kjennskap til GDPR Oppstart: ASAP Varighet: 3 mnd Omfang: 100% Lokasjon: Oslo eller Solna, Sverige Språk: Engelsk/skandinavisk Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.

Søker Application Maintenance ekspert for kunde i kraftbransjen

Arbeidsoppgaver Bistå i detaljert prosjektplanlegging innen etablering av prosjektets egen programvare utviklingsavdeling Samarbeide tett med og følge opp eksisterende leverandør og dennes leveranser inn i transisjonsprosjektet hva gjelder transisjon av AM tjenester herunder kunnskapsoverføring og etablering av nye utviklingsmiljø og verktøy Operativt lede gjennomføringen av prøvedrift av de nye AM tjenesten før selve overføringen Operativt…

Applikasjonstilretteleggere for Helse Sør-Øst

Generelt: I forbindelse med migreringen av applikasjoner fra gamle Citrix-plattformer til regional Citrix- plattform trenger prosjektet ressurser som kan bistå i kartlegging av Helse Foretakenes applikasjonsportefølje. Arbeidsoppgaver: Applikasjonstilrettelegging for Citrix Windows 2016 server (App-V 5.1) for publisering via RES/IWC, herunder: Konvertere eksisterende pakker fra App-V 4.6 format til 5.1 format via Power Shell Script fra…

Søker Revisjonskonsulent GDPR – Folkehelseinstituttet

FHI har nå kommet så langt i gjennomføringen av GDPR tilnærmingen at det bør gjennomføres en revisjon av FHIs GDPR etterlevelse. Hele organisasjonen har blitt involvert i arbeidet med personvernforordningen og har omfattet Administrasjonssystemer, IT- og Laboratoriesystemer, Helseregistre og – undersøkelser, samt Smittevern, miljø og helse. FHI har behov for bistand til lede arbeidet med…

Søker Senior Sharepoint-rådgiver

For vår kunde søker vi etter: Senior Sharepoint-rådgiver som har god erfaring med oppsett, bruk og adopsjon på Sharepoint (2016) og Sharepoint Online. Videre er det positivt med erfaring og kjennskap til Office365 og evt IBM Connectors. Gode kommunikasjonsferdigheter på engelsk. Norsk er positivt, men ikke et krav. Gode rådgivningsegenskaper. Varighet: 3 mnd, med opsjon…

Søker operativ testleder – Folkehelseinstituttet

FHI har behov for bistand til å planlegge og gjennomføre test i forbindelse med prosjektet Modernisering av Reseptregisteret som pågår nå. Målet med prosjektet er bl.a. å utvikle et robust og endringsdyktig Reseptregister og øke og dokumentere datakvalitet i register. Systemutviklingen følger smidig metodikk. Vi søker en konsulent som kan vurdere og gi råd om…

Helsedirektoratet søker BI-utviklere

Ressursene vil få oppgaver knyttet til videreutvikling og forvaltning av løsningskomponenter for datafangst, database, rapportering, visualisering og analyse innen områder som nevnt over. Oppgavene vil bestå i tilpasninger og utvidelser av eksisterende løsning, endringshåndtering, samt produksjonsoppfølging i samarbeid med kundens driftsleverandør. I tillegg vil ressursene inngå i prosjekt-team får utvidelser med nye rapporter og nye…

Søker prosjektleder for anskaffelse av ny digital plattform

Det er behov for en kandidat som skal være kundens prosjektleder, og lede prosjektet gjennom de forskjellige faser: Gjennomføring av anskaffelse i henhold til prosedyre for konkurransepreget dialog Leverandørutvelgelse og kontraktsinngåelse Planlegging av leveranseprosjektet Gjennomføring av leveranseprosjektet, som inkluderer etablering av systemvedlikehold og -utvikling av nåværende fagsystemportefølje etablering av ny digital plattform, planlegge, prioritere og…