Sharepointkonsulent

For kunde i forsvarsektoren søker vi en konsulent med Sharepointkompetanse. Kompetansenivå: Junior (ett par år erfaring med Sharepoint) Ønskelig at kandidater er sikkerhetsklarert. Oppstart: September 2019 Varighet: 6 måneder, mulighet for forlengelse Omfang: 100% Lokasjon: Oslo Om du har kompetanse innen Sharepoint er vi interessert i å høre fra deg. Fyll ut skjema for å registrere din interesse,…

Søker konsulent for oppdrag knyttet til prosjektledelse og strategisk rådgivning

Vi søker en konsulent for oppdrag knyttet til prosjektledelse og strategisk rådgivning med målsetting om å erstatte et eldre og umoderne egenutviklet system for budsjettering. Om oppdraget Kunden har ytret behov for bistand til gjennomføring av tidligfase og konseptvalgsutredning for erstatning av en slik løsning. I første omgang er det ønskelig å få tak i…

Søker sikkerhetsarkitekt med rask oppstart

Hovedoppgaver Gjennomføre tekniske risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved infrastrukturendringer Være sparringspartner til intern sikkerhetsarkitekt og IKT-seksjonens enhet for infrastruktur Bidra i videreutviklingen av sikkerhetsarkitektur og prosesser for risikostyring Rådgiver ved generell løsningsdesign og arkitekturutvikling Krav til kompetanse og erfaring Dokumenterbar kompetanse og erfaring med gjennomføring av tekniske ROS-analyser Kompetanse på risikoer, sårbarheter og trusselbilder for…

Søker testleder 80% til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) TRONDHEIM

Om kunden Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan for statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til 86 % av statlige virksomheter. DFØ er underlagt Finansdepartementet, og har kontor i Oslo, Stavanger og Trondheim. DFØs systemløsninger for lønn er SAP og for regnskap Unit4 Business World (UBW).…

Søker Utredning og Prosjektstøtte til Helsedirektoratet

Om kunden Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal gjøres med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at Helsedirektoratet skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har…

Søker økonomicontroller til Helsedirektoratet

Om kunden Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal gjøres med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at Helsedirektoratet skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har…

Søker delprosjektleder til Norsk helsenett TRONDHEIM

Om kunden Norsk Helsenett er en drifts- og utviklingsorganisasjon som i samarbeid med Direktoratet for e-helse, utvikler og forvalter nasjonale e-helseløsninger, inkludert Helsenorge, Kjernejournal, E-resept, Grunndata og HelseID. Norsk Helsenett har, på oppdrag fra Direktoratet for e-helse, igangsatt et prosjekt MF Helse Konsument. Dette prosjektet skal etablere en kopi av modernisert folkeregister (fra Skatteetaten) for…

Helsedirektoratet søker sikkerhetskonsulent

Bistanden som skal utføres: Implementere ny sikkerhetslov og nyetablert policy for sikkerhet i Helsedirektoratet iht. prioriteringer fra Kunden Gjennomføre tiltak for å videreutvikle sikkerhetskulturen Gjennomføre sikkerhetsrevisjoner Bistå etter behov med overordnede risikovurderinger og beredskap Bistå i arbeidet med skadevurderinger iht. oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.   Krav: Kompetanse og innsikt i ny Sikkerhetslov med tilhørende…

Søker ressurs for SAP database oppdrag

Oppgaver: Client copies (e.g. copy data from production to training environment) SAP system refresh (copy entire system: app + database) SAP security parameters Installations of new SAP systems Support pack upgrades Enhancement Pack Upgrades SAP version upgrades Database patching and upgrades (Oracle, HANA, Sybase, DB2, Max DB)   Ønsket erfaring: SAP on Windows, Linux and…

Søker prosjektleder API-implementering

Bakgrunn: GIEK er det norske Garantiinstituttet for eksportkreditt. GIEK stiller langsiktige garantier som stimulerer norsk næringsliv til økt internasjonal handel og eksport. Kunden ønsker gjennom flere prosjekter og anskaffelser å ta i bruk nye kanaler for interaksjon med kunder og samarbeidspartnere. For å muliggjøre denne interaksjonen, planlegges det å etablere en API-infrastruktur som vil være…