Søker senior fullstackutvikler for kunde innen bank

Om oppdraget Kunden jobber kontinuerlig med å videreutvikle systemene for Startlån og ønsker nå å styrke teamet med en ny fullstack utvikler. De har et moderne teknologimiljø og jobber smidig etter KANBAN-metoden. Det jobbes med moderne teknologier som Angular, Docker og no-sql databaser på en mikrotjenestebasert arkitektur. Hovedoppgaver Utvikle funksjonalitet i fagsystemet for e-søknader og

Senior Linux konsulent søkes

Kartlegging av Linuxsystemer hos etatsmiljøene i Oslo.   Må-ha-krav: Sertifiseringer innen Linux systemadministrasjon (RHCE, RHCSA)   Kompetanse: Kompetanse fra komplekse Linux systemer. Kompetanse og erfaring i hht. applikasjonsdrift på Linuxsystsmer. Kompetanse innen Linux og kartlegging av tjenester og integrasjoner på servere og dertil miljø.   Oppstart: 01.09.2019 Varighet: 8 mnd, mulighet for forlengelse Omfang: 100% Lokasjon: Oslo   Aktuelle

Java utvikler med kompetanse på Open Shift søkes!

For vår kunde i finans sektoren, søker vi tunge javautviklere til en ny infrastrukturløsning som skal utvikles – forankret i Javabasert microservice arkitektur i Open Shift. Ønskede kvalifikasjoner: Rest APIer Java Spring Gitflow MongoDB Oracle Docker Kafka Hazelcast OpenShift Elasticsearch RedHat Volante WSO2 Rett person trenger ikke å ha erfaring med alle teknologiene. Start: ila

Søker Sharepointkonsulent

For en kunde i forsvarssektoren søker vi en Sharepoint konsulent. Vi oppfordrer kandidater med junior kompetanse på Sharepoint til å søke så vel som seniorkonsulenter. Ønskelig at kandidater er sikkerhetsklarert. Oppstart: 01.08.2019 Omfang: 100% Lokasjon: Oslo Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.

Søker backend-utvikler for kunde innen telekom

For vår kunde i telekombransjen søker vi etter en tung backend utvikler. Ønsket kompetanse: NodeJS Serverless framework / concepts AWS cloud components, specifically Lambda and DynamoDB Terraform God kjennskap til GDPR Oppstart: ASAP Varighet: 3 mnd Omfang: 100% Lokasjon: Oslo eller Solna, Sverige Språk: Engelsk/skandinavisk Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.

Søker Application Maintenance ekspert for kunde i kraftbransjen

Arbeidsoppgaver Bistå i detaljert prosjektplanlegging innen etablering av prosjektets egen programvare utviklingsavdeling Samarbeide tett med og følge opp eksisterende leverandør og dennes leveranser inn i transisjonsprosjektet hva gjelder transisjon av AM tjenester herunder kunnskapsoverføring og etablering av nye utviklingsmiljø og verktøy Operativt lede gjennomføringen av prøvedrift av de nye AM tjenesten før selve overføringen Operativt

Applikasjonstilretteleggere for Helse Sør-Øst

Generelt: I forbindelse med migreringen av applikasjoner fra gamle Citrix-plattformer til regional Citrix- plattform trenger prosjektet ressurser som kan bistå i kartlegging av Helse Foretakenes applikasjonsportefølje. Arbeidsoppgaver: Applikasjonstilrettelegging for Citrix Windows 2016 server (App-V 5.1) for publisering via RES/IWC, herunder: Konvertere eksisterende pakker fra App-V 4.6 format til 5.1 format via Power Shell Script fra

Søker Revisjonskonsulent GDPR – Folkehelseinstituttet

FHI har nå kommet så langt i gjennomføringen av GDPR tilnærmingen at det bør gjennomføres en revisjon av FHIs GDPR etterlevelse. Hele organisasjonen har blitt involvert i arbeidet med personvernforordningen og har omfattet Administrasjonssystemer, IT- og Laboratoriesystemer, Helseregistre og – undersøkelser, samt Smittevern, miljø og helse. FHI har behov for bistand til lede arbeidet med

Søker Senior Sharepoint-rådgiver

For vår kunde søker vi etter: Senior Sharepoint-rådgiver som har god erfaring med oppsett, bruk og adopsjon på Sharepoint (2016) og Sharepoint Online. Videre er det positivt med erfaring og kjennskap til Office365 og evt IBM Connectors. Gode kommunikasjonsferdigheter på engelsk. Norsk er positivt, men ikke et krav. Gode rådgivningsegenskaper. Varighet: 3 mnd, med opsjon

Søker operativ testleder – Folkehelseinstituttet

FHI har behov for bistand til å planlegge og gjennomføre test i forbindelse med prosjektet Modernisering av Reseptregisteret som pågår nå. Målet med prosjektet er bl.a. å utvikle et robust og endringsdyktig Reseptregister og øke og dokumentere datakvalitet i register. Systemutviklingen følger smidig metodikk. Vi søker en konsulent som kan vurdere og gi råd om