iOS App Developer

Senior App developer On behalf of one of our customers we are looking for an App developer to be part of one of their cross-functional teams. You will be part of a team consisting of both developers, UX designers and business representatives. You will work on development of their App, where focus is to improve

Prosjektleder med erfaring fra bank/finans

På vegne av en av våre kunder i finanssektoren, søker vi en prosjektleder. Kunden skal innføre betalingsløsningen WAY4.   Ønsket kompetanse: Erfaring fra bank/finans Jobbet med kortløsninger i bank Fordel med kjennskap til WAY4 (betalings software)   Oppstart: Etter avtale Varighet er ikke estimert, men kan regne med 6 måneder eller lengere Arbeidsplass: Oslo   Aktuelle kandidater

Søker Fullstackutvikler for Norsk Helsenett i Trondheim

For kunden søker vi en konsulent som vil inngå i et smidig, tverrfaglig utviklingsteam som skal videreutvikle og forvalte tjenesten HelseID. Krav: God kompetanse på .NET Full Framework og .NET Core, samt Visual Studio Bred erfaring med ASP.NET og/eller ASP.NET Core Database (MS SQL Server) og gjerne Entity framework Javascript, CSS, HTML og Angular 2+

Interaksjonsdesigner for 3 måneders oppdrag

For en offentlig kunden i finanssektoren søker vi en interaksjonsdesigner. Arbeidsoppgaver: Gi råd og utvikle konsepter knyttet til videreutvikling Visualisere ideer og utvikle prototyper i tidlig fase av produktutviklingen Samarbeide med fagside og utviklere ved implementering av ny funksjonalitet, være litt funksjonelt arkitekt Bidra med gjennomføring av brukertester Spre kunnskap og gi råd om interaksjonsdesign

Søker utvikler med SharePoint kompetanse

For en av våre kunder søker vi en SharePoint utvikler som også bør kunne Javascript, CSS og som har kjennskap til SQL Server.Konsulenten må kunne klareres, og det er en fordel dersom man allerede har en sikkerhetsklarering. Eksempel på arbeidsoppgaver: Leveranse på SharePoint Server 2016 med tilhørende støtteroller (typiske webservere, SQL osv) Bistå med testing

Søker prosjektleder for prosjekt – Regional Sone og AD-struktur

For kunde innen helse søker vi en prosjektleder som vil ha ansvaret for planlegging, koordinering, oppfølging og rapportering med ekstern partner, helseforetakene i Helse Sør-Øst herunder Sykehuspartner. Kompetanse og erfaring: Prosjektleder må være seniorkonsulent med erfaring fra ledelse av sammenlignbare, store offentlige IKT-prosjekter Tung erfaring med etablering av IKT infrastruktur i sammenheng med større byggenterprise

Søker Seniorrådgiver samskapning

En av våre kunder har behov for en senior fagressurs som skal løfte samskapning som satsingsområde i Ruter. Om rollen og arbeidsoppgaver: Definere prinsipper for samskapning i Ruter, basert på beste praksis Bidra til kompetanseheving på samskapning og kundeorientering i selskapet Definere metoder og sikre at riktige metoder benyttes i relevant kontekst i prosjekter og

Søker Databasekonsulent, Oslo

En av våre kunder skal migrere gamle SQL databaser ifb. oppgradering av en applikasjon som i dag er installert i flere instanser geografisk. Det er behov for databasetuning, rådgivning/anbefaling rundt design og metodikk for migrasjon for å redusere nedetid. Krav til kompetanse og erfaring Høy kompetanse og erfaring med Microsoft SQL Server, installasjon, oppsett og

Søker Senior Oracle konsulenter

Sykehuspartner HF har etablert en felles rapporteringsløsningen for internt rapporteringsbehov. Plattformen er basert på Oracle databaser, Oracle ODI som ETL verktøy med Microsoft Power BI som sluttbruker grensesnitt. Ressursenes arbeidsoppgaver:  Oppgavene vil handle om å levere utviklingskapasitet til prosjekt Virksomhetsstyring i Sykehuspartner HF.  Det forventes at konsulenten inntar en mentorrolle ovenfor interne ressurser i Sykehuspartner