Søker bistand på pen-test av mobil applikasjon og web-applikasjoner

De fleste skal kunne testes eksternt, men noen av testene må gjøres lokalt.Mobil-app testen kan bli utført eksternt. BehovMobilapp: Teste verifikasjonsløsning i en mobilapplikasjon, inkludert API,  med utgangspunkt i OWASP mobile top 10: M3: Insecure Communication. M4: Insecure Authentication. M5: Insufficient Cryptography. M6: Insecure Authorization. M7: Client Code Quality. M8: Code Tampering. M9: Reverse Engineering.

Søker Microsoft Autopilot/Intune konsulent

For en av våre kunder i Oslo søker vi en ressurs med 3-5 års erfaring på Microsoft Autopilot/Intune. Litt om rollen: Client management via enten Intune/SCCM da de er i overgang, med naturlig spesielt fokus på Intune og oversikt over hvordan Windows AutoPilot fungerer Pakketering av applikasjoner for Intune ved behov Generel oversikt over O365

Søker UX-designer – Brukergrensesnitt

Bakgrunn Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Sør-Øst sammen med de andre regionalehelseforetakene oppgave med å forberede innføring av Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft fra2019 med utvikling av nytt IT-program. Formålet med screeningen er å redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft i befolkningen somtilbys screening, ved å oppdage og fjerne forstadier til kreft eller oppdage og

Søker systemutvikler .NET – Interaktiv innsynsløsning for Helsedirektoratet

Om kunden Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal gjøres med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at Helsedirektoratet skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har

Søker 2 Citrix Seniorkonsulenter til drift av Citrix-løsninger

Avdeling Arbeidsflate VO IKT-tjenester hos Sykehuspartner har ansvaret for sentralisert drift av desktop, citrix-produkter, brukervirtualisering med IWC/RES-software, klienter, print- og skannsystemer, samt tilrettelegging, pakking og distribusjon av applikasjonsporteføljen hos alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Enheten Klientvirtualisering i denne avdelingen drifter arbeidsflatene hos alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Dette inkluderer rundt 60 000 arbeidsstasjoner på flere

Søker android frontend utviklere

Om rollen og arbeidsoppgaverFrontend utviklerne vil inngå i RuterSalg teamet som bl.a. består av prosjektleder/teamleder, løsningsarkitekt, testleder/leveransestøtte og utviklere. RuterSalg teamet har bredt samarbeid med andre personer og team internt i Ruter, i tillegg til eksterne samarbeidsparter som er involvert i forvaltning av RuterKontroll og RuterSalg løsninger. Den ene utvikleren vil ha fokus på kodeforvaltning,

Søker seniorkonsulenter Ivanti IWC/RES

BakgrunnAvdeling Arbeidsflate VO IKT-tjenester hos Sykehuspartner har ansvaret for sentralisert drift av desktop, citrix-produkter, brukervirtualisering med IWC/RES-software, klienter, print- og skannsystemer, samt tilrettelegging, pakking og distribusjon av applikasjonsporteføljen hos alle helseforetak i Helse Sør-Øst.Enheten Klientvirtualisering i denne avdelingen drifter arbeidsflatene hos alle helseforetak i Helse Sør-Øst.Dette inkluderer rundt 60 000 arbeidsstasjoner på flere lokasjoner med

Søker prosjektleder for selvkjøring

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ser delte selvkjørende kjøretøy og dør til dør transport som en viktig del av fremtidens mobilitetstilbud og ønsker derfor å ta en fremoverlent og aktiv rolle i utviklingen. I den forbindelse trenger vi en erfaren prosjektleder som kan være med å utvikle fremtidens mobilitetsløsninger. En sentral oppgave vil være å drive

Søker 5-7 sikkerhetskonsulenter – risikorådgivning

BakgrunnROS-teamet i Avdeling Design og ROS i Sykehuspartner HF gjennomfører risikovurderinger av alle tjenesteendringer i foretaksgruppen, både felles regionale systemer, og lokale systemer på det enkelte sykehus. Avdeling Design og ROS er lokalisert på Skøyen og består av seksjonene Tjenestedesign inklusive ROS og Komponentdesign. Sykehuspartner HF ønsker i en utfordrende periode ekstra bistand til å

Søker teknisk tester med god kompetanse innen test av skjemaløsninger og back-end tjenester (API) for Norsk Helsenett

Bistanden som skal utføres Det er behov for følgende roller: Teknisk tester som skal jobbe på helsnorge.no (Team RØF).       Arbeidsoppgaver blir teknisk test og funksjonell test i forbindelse med sprint og systemintegrasjonstest i samarbeid med scrumteam. Teamet har blant annet leveranser til selvbetjeningsløsningen for Pasientreiser. Absolutte krav til kompetanse: Kan lage testcases i Microsoft Visual