Anskaffelsen gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser av 17.06.2016 nr.73 (LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser av 12.08.2016 nr.974 (FOA). Anskaffelsen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (over EØS-terskelverdi), jfr. § 13-1 (1).

Åpen anbudskonkurranse gir alle interesserte leverandører anledning til å levere tilbud. Det er ingen prekvalifisering, og leverandøren må levere etterspurt dokumentasjon på at de er kvalifisert samtidig som de leverer inn tilbud.

Åpen anbudskonkurranse medfører forbud mot forhandlinger, jfr. FOA § 23-6 (3). Det er følgelig ikke anledning til å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger eller på annen måte etter tilbudsfristens utløp.