Sebastian Næss Langaas er daglig leder i Cruit AS. Han kan kontaktes på [email protected] eller +47 920 86 167.

Prosjektleder (Oslo for Bouvet)

Prosjektledelse i Bouvet i Oslo tilhører området for Prosjektgjennomføring og Rådgivning. Her finner du dedikerte og erfarne Virksomhetsarkitekter, Programledere, Prosjektledere og Testledere. Kompetanse, erfaring og deler av fagdimensjonene har mye til felles og vi jobber ofte sammen både på konsulent og ledernivå. Prosjektledere i Bouvet jobber både på kundesiden, som kundens innleide prosjektleder, og som…

Utvikler – EpiServer (Oslo for Bouvet)

Bouvet har som mål å bygge opp Norges dyktigste og mest anerkjente EPiServer fagmiljø, som samtidig skal være det morsomste stedet å jobbe. EpiServer-satsningen til Bouvet er tett sammenknyttet med de øvrige Microsoft baserte satsningene, og med om lag 140 dedikerte fagpersoner som daglig jobber med de største kundene og mest prestisjetunge løsningene innenfor Microsoft-teknologi,…

Utvikler .Net (Oslo for Bouvet)

Bouvet er med sine nærmere 900 dyktige medarbeidere et av Norges fremste konsulentmiljøer. Et av våre største fagmiljøer er innen .net og her teller vi om lag 200 personer totalt i Bouvet. Vårt mål er å ha Norges dyktigste og mest anerkjente Microsoft fagmiljø, som samtidig skal være det morsomste stedet å jobbe. Når vi…

Prosjektleder i Sandvika for Bouvet

Prosjektlederen har et selvstendig ansvar for utvalgte prosjekt hos våre kunder. Dette omfatter planlegging, styring og rapportering av fremdrift og avvik. Prosjektlederen fungerer som en viktig støttespiller for kundens ledelse. Vedkommende må kunne foreta selvstendige vurderinger av forretningsmessige problemstillinger og kunne gjennomføre prosjekter i henhold til avtalte rammebetingelser. Det er viktig at prosjektlederen kommuniserer godt…

Identity & Access Management (IAM) konsulenter

Vi har markedsledende kompetanse og kapasitet innenfor Cloud Computing, Cybersecurity, End User Computing & Mobility, Collaboration og IT Management. Med nærmere 450 tekniske eksperter, arkitekter, rådgivere, og prosjekt- og testledere innen disse områdene er vår målgruppe store og kompetansekrevende organisasjoner. I vår satsning på Cybersecurity har vi allerede et av Nordens største produktuavhengige kompetansemiljø innen…

SharePoint Arkitekter/Rådgivere

Sopra Steria er i sterk vekst og vi trenger flere som har glødende interesse for teknologi, som ønsker å forstå kundens forretningsprosesser og som har god kunnskap om Microsoft SharePoint. Du vil ha ansvar for rådgivning, design og implementering av løsninger for våre kunder og vil jobbe med dyktige og engasjerte kollegaer i et faglig…