Magda jobber som Rådgiver hos Cruit og finner dyktige IT-folk til midlertidige stillinger og faste ansettelser. +47 986 58 414 [email protected]

Søker prosjektstøtte til Helsedirektoratet

Om kunden Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at vi skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg

Ruter søker Koordinator og lederstøtte Digitale Plattformer og Systemer

Om oppdraget Ved oppstart av nye kontrakter for levering av transporttjenester til Ruter i sommer, ble det gjennomført endringer i forretningsmodellen mot operatørene. Dette medfører endringer i ansvarsforhold og arbeidsprosesser – både mot operatørene, men også internt i de enkelte fagavdelingene i Ruter. Konsulenten skal bl.a. kartlegge nå-situasjonen, identifisere behov for endringer av interne arbeidsprosesser

Søker BizTalk konsulenter

Vi søker etter en konsulent med BizTalk kompetanse for privat sektor. Nøkkelinfo: Varighet: langvarigArbeidssted: Oslo Aktuelle kandidater vil få mer informasjon. Ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.

Søker funksjonell arkitekt til Helsedirektoratet i Trondheim

Om kunden Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at vi skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg

Søker teamleder for applikasjonstilrettelegging STIM til Sykehuspartner

Bakgrunn I program for Standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM), prosjekt Arbeidsflate, er det behov for en seniorkonsulent på Citrix, vedkommende vil få en viktig rolle i prosjektet «Bredding av regional Citrix plattform (RCP)» som teamleder for applikasjonstilretteleggingsteamet. Prosjektet følger Prosjektveiviseren og er i gjennomføringsfasen. Hensikten med prosjektet er å oppgradere Citrix for helseforetakene og muliggjøre en

Ruter søker backendutviklere

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke teamet Sanntid med to ressurser som skal bidra oss med videreutvikling av sanntidstjenestene og plattformen. Team Sanntid utvikler, forvalter og drifter kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder til interne og eksterne tjenester. Om oppdraget Ruters digitale plattform (RDP) er resultatet av Ruters strategi for å

Søker Applikasjonstilretteleggere til STIM, Sykehuspartner

Bakgrunn for oppdraget: Prosjektet skal oppgradere Citrix for helseforetakene og muliggjøre en sanering av End of Life-programvare og tilhørende maskinvare for å øke sikkerheten og forenkle driften. Prosjektet samler alle helseforetak på en felles oppdatert plattform for virtuelle klienter. I forbindelse med migreringen av applikasjoner fra gamle Citrix-plattformer til regional Citrix-plattform trenger prosjektet ressurser som