Rådgiver konsulentformidling ~ +47 911 66 656 ~ [email protected] Frederik jobber med konsulentformidling i Cruit, og finner folk til midlertidige engasjementer og konsulentoppdrag.

Søker endringsleder for Helsenorge UTLØPT

Bistanden som skal utføres Det ønskes bistand til å gjøre utvalgte oppgaver innenfor rollen som endringsleder for Helsenorge. Dette innebærer: Vedlikeholde samhandlingsløsningen i Sharepoint mot utvalgte kunder Dokumentere prosesser hva som gjøres og skal gjøres på Sharepoint (lage en formell rutine som også må vedlikeholdes på sharepoint Ha oversikt over endringsønsker?) Bistå med informasjonsflyt på…

Søker prosjektleder – Norsk Helsenett UTLØPT

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRESNorsk Helsenett har ansvar for utvikling og forvaltning av e-resept, Kjernejournal, Grunndata og helsenorge.no fom.01.01.2020. Innbyggerportalen helsenorge.no skal bidra til å gjøre den enkelte innbyggers kontakt med helse- ogomsorgstjenesten enklere, og at tjenestene oppleves som tilgjengelige og helhetlige. I den forbindelse har vi behovfor en senior prosjektleder til å lede utviklingsprosjekter på…

Søker løsningsarkitekt for seksjon innhold og digitale kanaler UTLØPT

Bistanden som skal utføres Helsedirektoratets målbilde for innhold er at målgruppene skal få tilgang til innholdet vårt i de flatene de bruker til vanlig. Brukerne, og deres behov, skal være det sentrale utgangspunktet (Digital agenda for Norge) Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem (Digital…

Søker bistand på pen-test av mobil applikasjon og web-applikasjoner UTLØPT

De fleste skal kunne testes eksternt, men noen av testene må gjøres lokalt.Mobil-app testen kan bli utført eksternt. BehovMobilapp: Teste verifikasjonsløsning i en mobilapplikasjon, inkludert API,  med utgangspunkt i OWASP mobile top 10: M3: Insecure Communication. M4: Insecure Authentication. M5: Insufficient Cryptography. M6: Insecure Authorization. M7: Client Code Quality. M8: Code Tampering. M9: Reverse Engineering.…

Søker UX-designer – Brukergrensesnitt UTLØPT

Bakgrunn Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Sør-Øst sammen med de andre regionalehelseforetakene oppgave med å forberede innføring av Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft fra2019 med utvikling av nytt IT-program. Formålet med screeningen er å redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft i befolkningen somtilbys screening, ved å oppdage og fjerne forstadier til kreft eller oppdage og…

Søker systemutvikler .NET – Interaktiv innsynsløsning for Helsedirektoratet UTLØPT

Om kunden Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal gjøres med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at Helsedirektoratet skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har…

Søker 2 Citrix Seniorkonsulenter til drift av Citrix-løsninger UTLØPT

Avdeling Arbeidsflate VO IKT-tjenester hos Sykehuspartner har ansvaret for sentralisert drift av desktop, citrix-produkter, brukervirtualisering med IWC/RES-software, klienter, print- og skannsystemer, samt tilrettelegging, pakking og distribusjon av applikasjonsporteføljen hos alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Enheten Klientvirtualisering i denne avdelingen drifter arbeidsflatene hos alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Dette inkluderer rundt 60 000 arbeidsstasjoner på flere…

Søker android frontend utviklere UTLØPT

Om rollen og arbeidsoppgaverFrontend utviklerne vil inngå i RuterSalg teamet som bl.a. består av prosjektleder/teamleder, løsningsarkitekt, testleder/leveransestøtte og utviklere. RuterSalg teamet har bredt samarbeid med andre personer og team internt i Ruter, i tillegg til eksterne samarbeidsparter som er involvert i forvaltning av RuterKontroll og RuterSalg løsninger. Den ene utvikleren vil ha fokus på kodeforvaltning,…

Søker seniorkonsulenter Ivanti IWC/RES UTLØPT

BakgrunnAvdeling Arbeidsflate VO IKT-tjenester hos Sykehuspartner har ansvaret for sentralisert drift av desktop, citrix-produkter, brukervirtualisering med IWC/RES-software, klienter, print- og skannsystemer, samt tilrettelegging, pakking og distribusjon av applikasjonsporteføljen hos alle helseforetak i Helse Sør-Øst.Enheten Klientvirtualisering i denne avdelingen drifter arbeidsflatene hos alle helseforetak i Helse Sør-Øst.Dette inkluderer rundt 60 000 arbeidsstasjoner på flere lokasjoner med…