.NET utviklere søkes for oppdrag i Trondheim

Kunden har behov for ekstra kompetanse og kapasitet for å håndtere flere oppgaver innen helseregister og ønsker derfor å engasjere 3 fullstack konsulenter på heltid over en periode på 7 måneder. Konsulentene vil inngå i et smidig utviklingsteam som leverer løsninger som er kritisk for all digital kommunikasjon i helsesektoren. Konsulenten må være positiv til…

Prosjektleder med erfaring fra Telecom søkes

Generelt: Kunde i helsesektoren har i dag en kommunikasjonsløsning for styring av portører vha. løsningen PortørCom, som er levert av ASCOM (leverandør). ASCOM har en ny løsning som er en videreutvikling av PortørCom løsningen, som har fått navnet JobAgent. PortørCom løsningen skal oppgraderes til JobAgent hos kunden, og for å gjøre det så må det…

Søker nettverksspesialist

For en av våre kunder i helsesektoren søker vi en nettverksspesialist Arbeidsoppgaver: Utarbeide forslag til migreringsstrategi for overføring av kundens kjernenett Etablere og koordinere målbilde og migreringsstrategi med kunden Innhente erfaringer fra tidligere prosjekt «WAN og kjernenett» Bistå med utarbeidelse og innføring av en samarbeidsmodell med prosjektorganisasjon «As is» beskrivelse Innhente relevante krav fra program…

Prosjektleder søkes for helsesektoren

Bakgrunn: Seksjonen Regionalt testsenter har pågående et prosjekt og har gjennomført en konseptfase og en planleggingsfase med målsetning å utrede mulige løsninger for å tilby anonymiserte eller syntetiske datasett, hovedsakelig for testformål. Prosjektet ble initiert for å øke kvaliteten på løsninger som kan tilby bruk av anonymiserte datasett. I dag har prosjekter i for liten…

Prosjektleder/testleder søkes for langvarig oppdrag

Generelt: Innleid ressurs vil ha rollen som prosjektleder for to pågående prosjekter: e-terra applikasjonstilpasninger og opplæring: Dette driftsprosjektet har ansvar for gjennomføring av et antall interne aktiviteter som gjenstår etter at kunden tok i bruk nytt driftssentralsystem i desember 2018. Eksempler på aktiviteter er kvalitetssikring og retting av feil i displayer, tuning av alarmer, optimalisering…

Søker ressurs for digitalisering av læringsverktøy i helsesektoren

Generelt om oppdraget: Kunden har oversatt og videreutviklet et amerikansk verktøy for pasientsikkerhet og tilpasset det til norske forhold. Vurderingsverktøyet bygger på et rammeverk bestående av ti områder med betydning for pasientsikkerheten. Verktøyet (programmet) benyttes nå i papirformat. Det er utviklet en brukerveiledning (word-dokument) for målgruppen. Kunden har behov for bistand til å digitalisere dette…

Søker tester/testleder for oppdrag i Trondheim

For en kunde i helsesektoren søker vi en ressurs som har sterk interesse for hva som gir god kvalitet i IT-systemer og tjenester. Du liker variasjon i arbeidsdagene, og kan både utføre test og testledelse. Du må være strukturert og evne å prioritere bort oppgaver som ikke gir tilstrekkelig verdi. Du er god på å…

Prosjektleder: Helsesektor, Bergen

Prosjektleder vil lede arbeidet for å utforme konsept og forprosjekt rapporter. For konsepter vil dette bestå i å analysere nåsituasjon, utforme behovsanalyse, beskrive framtidig situasjon, vurdere og anbefale konsept samt anbefale videre arbeid. Forprosjekt vil normalt bygge på et konseptstudie. Forprosjektet vil utforme en prosjektkandidat som blant annet inneholder kost/nytte for anbefalt løsning, strategisk forankring…

Løsningsarkitekt for helsesektoren

Kundens prosjekte «Forskningsportalen» planlegger å gå til anskaffelse av en intern skytjeneste (private cloud). Skytjenesten skal benyttes som verktøy for å understøtte de IKT behovene forskerne har. Det skal tilrettelegges for selvbetjening av verktøy og maskinkonfigurering innenfor regulerte sikkerhetsmekanismer. Programmet vil videre tilføre tjenester til Forskningsportalen gjennom øvrige prosjekter frem til 2022. Programmet skal etablere…

Søker prosjektassistent for oppdrag i kraftbransjen

For et «transition project» over 20 måneder ønsker kunden å anskaffe en prosjektassistent til å erstatte nåværende ressurs. Rollen vil i hovedsak ha ansvar for følgende oppgaver: Generell prosjektadministrasjon herunder administrasjon av prosjektplan med oppdateringer og progresjon, RAID (Risks, Actions, Issues, Decisions), avvik, møter, rapportering, lagring (som for eksempel sharepoint), endringsordrer og maler. I tillegg kan…