Søker prosjektleder API-implementering

Bakgrunn: GIEK er det norske Garantiinstituttet for eksportkreditt. GIEK stiller langsiktige garantier som stimulerer norsk næringsliv til økt internasjonal handel og eksport. Kunden ønsker gjennom flere prosjekter og anskaffelser å ta i bruk nye kanaler for interaksjon med kunder og samarbeidspartnere. For å muliggjøre denne interaksjonen, planlegges det å etablere en API-infrastruktur som vil være…

Søker teknisk prosjektleder/virksomhetsarkitekt

Om oppdraget: Regional klinisk løsning (RKL) søker en erfaren teknisk prosjektleder som har erfaring med virksomhetsarkitektur og rådgivning fra tilsvarende arbeid, gjerne fra helsevesenet. Konsulentens oppgaver er ledelse og koordinering av arkitekturoppgaver innenfor enkeltprosjekt og for programmet som helhet og drive disse fram til avtalte arkitekturleveranser. Arbeidet inkluderer også operativt arbeid innenfor applikasjonsdomenet, infrastruktur og…

Norsk Helsenett søker sikkerhetsarkitekt

Om anskaffelsen: Norsk Helsenett har behov for ekstra kompetanse og kapasitet for å håndtere sikkerhetsarkitektur i flere av de nasjonale løsninger, samt å sikre sikkerheten i leveransene til disse løsningene.  Det er spesielt sikkerhetsarkitektur innen Kjernejournal, E-resept og HelseId som vil være fokus.   Oppgaver: Utforme sikkerhetsarkitektur for kjernejournal, e-resept og helseid Sikre krav til…

Senior Linux konsulent søkes

Kartlegging av Linuxsystemer hos etatsmiljøene i Oslo.   Må-ha-krav: Sertifiseringer innen Linux systemadministrasjon (RHCE, RHCSA)   Kompetanse: Kompetanse fra komplekse Linux systemer. Kompetanse og erfaring i hht. applikasjonsdrift på Linuxsystsmer. Kompetanse innen Linux og kartlegging av tjenester og integrasjoner på servere og dertil miljø.   Oppstart: 01.09.2019 Varighet: 8 mnd, mulighet for forlengelse Omfang: 100% Lokasjon: Oslo   Aktuelle…

Java utvikler med kompetanse på Open Shift søkes!

For vår kunde i finans sektoren, søker vi tunge javautviklere til en ny infrastrukturløsning som skal utvikles – forankret i Javabasert microservice arkitektur i Open Shift. Ønskede kvalifikasjoner: Rest APIer Java Spring Gitflow MongoDB Oracle Docker Kafka Hazelcast OpenShift Elasticsearch RedHat Volante WSO2 Rett person trenger ikke å ha erfaring med alle teknologiene. Start: ila…

Søker Sharepointkonsulent

For en kunde i forsvarssektoren søker vi en Sharepoint konsulent. Vi oppfordrer kandidater med junior kompetanse på Sharepoint til å søke så vel som seniorkonsulenter. Ønskelig at kandidater er sikkerhetsklarert. Oppstart: 01.08.2019 Omfang: 100% Lokasjon: Oslo Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.

Søker backend-utvikler for kunde innen telekom

For vår kunde i telekombransjen søker vi etter en tung backend utvikler. Ønsket kompetanse: NodeJS Serverless framework / concepts AWS cloud components, specifically Lambda and DynamoDB Terraform God kjennskap til GDPR Oppstart: ASAP Varighet: 3 mnd Omfang: 100% Lokasjon: Oslo eller Solna, Sverige Språk: Engelsk/skandinavisk Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.

Applikasjonstilretteleggere for Helse Sør-Øst

Generelt: I forbindelse med migreringen av applikasjoner fra gamle Citrix-plattformer til regional Citrix- plattform trenger prosjektet ressurser som kan bistå i kartlegging av Helse Foretakenes applikasjonsportefølje. Arbeidsoppgaver: Applikasjonstilrettelegging for Citrix Windows 2016 server (App-V 5.1) for publisering via RES/IWC, herunder: Konvertere eksisterende pakker fra App-V 4.6 format til 5.1 format via Power Shell Script fra…

Helsedirektoratet søker BI-utviklere

Ressursene vil få oppgaver knyttet til videreutvikling og forvaltning av løsningskomponenter for datafangst, database, rapportering, visualisering og analyse innen områder som nevnt over. Oppgavene vil bestå i tilpasninger og utvidelser av eksisterende løsning, endringshåndtering, samt produksjonsoppfølging i samarbeid med kundens driftsleverandør. I tillegg vil ressursene inngå i prosjekt-team får utvidelser med nye rapporter og nye…

Søker prosjektleder for anskaffelse av ny digital plattform

Det er behov for en kandidat som skal være kundens prosjektleder, og lede prosjektet gjennom de forskjellige faser: Gjennomføring av anskaffelse i henhold til prosedyre for konkurransepreget dialog Leverandørutvelgelse og kontraktsinngåelse Planlegging av leveranseprosjektet Gjennomføring av leveranseprosjektet, som inkluderer etablering av systemvedlikehold og -utvikling av nåværende fagsystemportefølje etablering av ny digital plattform, planlegge, prioritere og…