Overordnet testleder for langvarig oppdrag søkes!

Kunde i kraftbransjen søker overordnet testleder som skal ha et ansvar for teststrategi, testplanlegging og testgjennomføring på tvers av alle prosjekter i programmet. Overordnet testleder forventes å måtte samarbeide tett med prosjektledere og testledere i hvert enkelt prosjekt, samt koordinere plan og gjennomføring med eksterne parter. Kjerneoppgaver for rollen: Etablere og vedlikeholde programmets teststrategi Sikre at…

Søker prosjektleder med solid teknisk erfaring

Kundens program har behov for en prosjektleder som skal ta ansvar for etablering av nødvendig IT-plattform Kjerneoppgaver for rollen: Ansvar for å planlegge, gjennomføre og følge opp prosjektets leveranser Daglig ledelse av alle prosjektets ressurser på kundesiden, herunder eventuelle interne utviklingsteam Følge opp eventuelle eksterne leverandører til prosjektet Oppfølging og rapportering av ressursforbruk, timer og…

Vi ser etter Backend og API-utviklere!

For en stor aktør innen kollektivtransport søker vi backendutviklere og API utviklere. Arbeidsoppgaver: Utvikling av nye løsninger samt forvaltning etterhvert som komponenter settes i produksjon. Delta i utarbeidelse av tekniske løsningsbeskrivelser med tilhørende integrasjoner og komponenter i API-ene og tjenesten Bistå i valg av teknologi Ha fokus på designprinsipper (skalerbare løsning), design patterns og kvalitetsindikatorer…

Behov for VBA-utvikler!

Er du en allsidig utvikler med VBA erfaring? For en spennende statlig aktør søker vi deg som har sterk utviklerkompetanse og kjennskap til Visual Basic for Applications. Oppgavene er knyttet til forbedringer av en eksisterende applikasjon i MS Excel som støtter prosessen angående ressursoppfølgingen på kundens prosjekter. Applikasjonen benyttes av prosjekledere og avdelingsledere, og konsulenten…

Er du en teknologisk rådgiver med erfaring fra helsesektoren?

Dette oppdraget er for en kunde i helsesektoren, som søker bistand til utforming av et målbilde for teknologiområdet. Ressursene skal bistå med faglig kompetanse, fasilitering og IKT-strategisk rådgivning for teknologi og e-helse. Det ønskes bistand til følgende områder: Analyse av nåsituasjonen for teknologi og e-helse. Bidra i prosessen med å videreutvikle målbilder og planer for…

Vi søker en teknologisterk prosjektleder for selskap i vekst

Arbeidsoppgaver: Kunden har en raskt voksende prosjektportefølje, og har umiddelbart behov for en prosjektleder som kan lede utvikling av – og gjerne være med på utviklingen av – nye digitaliseringsløsninger (herunder også implementering av standardløsninger og integrasjoner mot eksisterende systemer og applikasjoner). Det er også behov for hjelp til å forbedre prosesser og rutiner for…

Prosjektleder for EOL/EOS-servere søkes

Generelt om oppdraget: Kunden har inngått en rammeavtale på endepunktsikring av «servere som er utenfor support» eller av andre årsaker ikke kan inngå i et standardisert driftsregime. I den forbindelse så skal de gjennomføre implementering av disse produktene på et større antall servere. Leverandøren av produktene vil stille med en prosjektleder og tekniske ressurser, mens…

Søker rådgiver: publisering og samhandling, Sharepoint og 0365

Generelt om oppdraget: En av kundene våre i helsesektoren har behov for bistand fra rådgiver/forvalter for en mellomfase på 3 mnd. Ressursen må kunne ta ansvaret for regionens publiserings- og samhandlingsløsninger, en portefølje på ca 30 tjenester som inkluderer tradisjonelle publiserte intranett, publiseringsløsninger, portaler og tjenester for samhandling og deling. Ressursen vil være ansvarlig for overordnet…

Søker rådgiver/forvalter for 3mnd oppdrag

Generelt om oppdraget: En av kundene våre i helsesektoren har behov for ekstern bistand fra rådgiver/forvalter i en mellomfase mellom oppsigelse og nyansettelse. Ressursen må kunne ta ansvaret for flere applikasjoner innenfor fagområdet Kvalitet og forbedring. Dette innebærer blant annet rådgivning ut mot kunder, håndtering av hendelser, dialog med tekniske ressurser, konfigurering i applikasjon, planlegging…

Søker Senior Linux konsulent for stor internasjonal aktør

For en stor kunde søker vi en konsulent med senior erfaring på Linux. Krav: Minimum 5 års erfaring med Linux, 10 år er foretrukket Ferdigheter på implementering og konfigurering av Linux installasjoner Erfaring med overvåking, loggkontroll, og feilretting Ønsket kompetanse: Suse Linux Oppstart: 01.02.2019 Varighet: 31.06.2019 Stillingsprosent: 100 Lokasjon: Oslo Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst via skjema. Legg ved CV,…