Søker pen-testere for kunde i helsesektoren UTLØPT

Om oppdraget: Det er behov for følgende roller: sikkerhets testere som skal jobbe i team. Arbeidsoppgaver blir sikkerhetstest i forbindelse med sprint (DevSecOps), systemintegrasjonstest og akseptansetest i samarbeid med interne og eksterne testere. Det er et krav at testeren har god kompetanse innen aktiv sikkerhetstesting. Krav: Minimum 1 års dokumentert arbeidserfaring med pen – testing…

Testutvikler søkes UTLØPT

Bakgrunn: Dette prosjektet er nyutvikling og kunden starter opp med å spesifisere allerede i år, men med full oppstart fra 06.01.2020. Kunden bruker idag mye FitNesse for automatisering av tester, men om kandidaten har andre forslag for å automatisere testingen er kunden åpne for innspill. Krav: Agile Work Environment. API & UI Testing both (Manual…

Testleder/Innføringsansvarlig (ISTQB) søkes

For en kunde i kraft og energibransjen søker vi en Testleder/Innføringsansvarlig til å erstatte nåværende ressurs. Arbeidsoppgaver Arbeidet vil foregå i et team som vil være sammensatt. Kjerneoppgaver for rollen: Detaljplanlegge og følge opp alle aktiviteter relatert til release og deploy Koordinere aktiviteter med ekstern leverandør samt interne avdelinger i linjen Utarbeide informasjonsplan og sikre…

GDPR konsulent med erfaring innen helselovgivning

For Statens helsetilsyn søker vi en konsulent til å utvikle og forbedre kundens arbeid med GDPR. Arbeidsoppgaver: Lede og bistå i utviklings- og forbedringsarbeid knyttet til GDPR, herunder: Vurdere styrker og svakheter med eksisterende regime (struktur og prosesser). Utarbeide/utvikle/forbedre retningslinjer, rutiner og maler. Utarbeide en handlingsplan for det videre arbeidet med GDPR. Vurdere hvordan det…

Tjenestedesigner for fremtidens mobilitet

Har du lyst til å være med å designe og brukerteste innvovative tjenester i Oslo-regionen? Om oppdraget: Mobilitetsprosjektet Smartere Transport i Oslo-regionen (STOR) drives i samarbeid mellom Ruter, Statens Vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo. Kunden trenger en tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrert design og ny teknologi. Du vil inngå i tverrfaglig team sammen…

Backend-utviklere søkes for Ruter´s utviklerteam

Ruter har valgt Node.js som et av flere rammeverk når de nå bygger nye tjenester, plattformer og systemer. Teamet ser derfor etter personer som har spisskompetanse på Node.js. Men som også kan andre relevante teknologier som AWS, Kubernetes og docker-teknologi. Eksempel på arbeidsoppgaver: Skrive gjenbrukbar, modulær kode Planlegge og koordinere systemarkitektur sammen med teamets tech…

Søker konsulent for 1. linje helpdesk

På vegne av et spennende advokatfirma søker vi en konsulent til å jobbe som 1. linje helpdesk. Kompetanse og arbeidsoppgaver: Generell kunnskap om Active Directory Users & Computers Opprettelse/endring av brukere Opprettelse av sikkerhetsgrupper Åpning av kontoer / melde objekter ut og inn av domene Generell kunnskap om Microsoft Exchange 2016 Opprettelse av brukere Opprettelse…

Prosjektleder med løsningsarkitektkompetanse for konseptfase

En av våre kunder har behov for en prosjektleder med bred erfaring med kombinasjonen prosjektledelse – (løsnings)arkitektur fra offentlige digitaliseringsprosjekter og konseptutredninger. Arbeidsområder for konsulenten: Lede konseptarbeidet Samarbeide tett med systemansvarlige, forvaltning, eksisterende leverandør, og spesielt kundens virksomhetsarkitekt som leder pågående arkitekturutredning Krav til kompetanse/erfaring: Dokumentert erfaring fra digitaliseringsprosjekt i kombinasjonsrollen prosjektleder/løsningsarkitekt Dokumentert erfaring med…

Interaksjonsdesigner søkes for konseptutvikling av interaktivt verktøy

Bakgrunn: I perioden høsten 2015 – våren 2018 har Helsedirektoratet gjennomført et utviklingsarbeid med sikte på å utvikle en trygghetsstandard i sykehjem som har blitt pilotert i fire kommuner. Et web-basert verktøy, kombinert med systematisk prosessveiledning av ledere og felles, nasjonale seminarer for pilotkommunene, har vært hovedvirkemidlene i piloten. For å ta den nye innsikten…