Rekruttering av toppledere og lederstillinger til Bufdir

Formålet med rammeavtalen er å dekke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets og -etatens behov for rekruttering. Bistanden gjelder primært toppleder/lederstillinger, men også fagspesialistroller (f.eks. innen digital utvikling, psykologspesialister, etc.). – Det er en stor tillitserklæring for oss at Bufdir har valgt å tegne avtale med oss i Cruit som leverandør av rekrutteringstjenester, og særlig hyggelig at vi blir…