Søker prosjektleder – Norsk Helsenett UTLØPT

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRESNorsk Helsenett har ansvar for utvikling og forvaltning av e-resept, Kjernejournal, Grunndata og helsenorge.no fom.01.01.2020. Innbyggerportalen helsenorge.no skal bidra til å gjøre den enkelte innbyggers kontakt med helse- ogomsorgstjenesten enklere, og at tjenestene oppleves som tilgjengelige og helhetlige. I den forbindelse har vi behovfor en senior prosjektleder til å lede utviklingsprosjekter på…

Søker løsningsarkitekt for seksjon innhold og digitale kanaler UTLØPT

Bistanden som skal utføres Helsedirektoratets målbilde for innhold er at målgruppene skal få tilgang til innholdet vårt i de flatene de bruker til vanlig. Brukerne, og deres behov, skal være det sentrale utgangspunktet (Digital agenda for Norge) Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem (Digital…