GDPR konsulent med erfaring innen helselovgivning

For Statens helsetilsyn søker vi en konsulent til å utvikle og forbedre kundens arbeid med GDPR. Arbeidsoppgaver: Lede og bistå i utviklings- og forbedringsarbeid knyttet til GDPR, herunder: Vurdere styrker og svakheter med eksisterende regime (struktur og prosesser). Utarbeide/utvikle/forbedre retningslinjer, rutiner og maler. Utarbeide en handlingsplan for det videre arbeidet med GDPR. Vurdere hvordan det…