Erfaren nettverkskonsulent til Stavanger

Conscia er Norges nye Cisco Gullpartner og opplever en kraftig vekst og etterspørsel etter sine tjenester i hele landet. Selskapet trenger derfor flere dyktige mennesker med på laget i Stavanger. Conscia har svært høye ambisjoner hva gjelder fagkompetanse og kundetilfredshet, og søker derfor etter personer som deler våre ambisjoner og har et brennende engasjement for…

Søker funksjonell arkitekt til Helsedirektoratet i Trondheim

Om kunden Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at vi skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg…

Søker teamleder for applikasjonstilrettelegging STIM til Sykehuspartner

Bakgrunn I program for Standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM), prosjekt Arbeidsflate, er det behov for en seniorkonsulent på Citrix, vedkommende vil få en viktig rolle i prosjektet «Bredding av regional Citrix plattform (RCP)» som teamleder for applikasjonstilretteleggingsteamet. Prosjektet følger Prosjektveiviseren og er i gjennomføringsfasen. Hensikten med prosjektet er å oppgradere Citrix for helseforetakene og muliggjøre en…

Testressurs for Helsedirektoratet i Trondheim

Helsedirektoratet søker en ressurs med testkompetanse for oppdrag i Trondheim. Kompetanse og erfaring: Erfaring fra rollen tester Erfaring med testautomatisering Erfaring med smidige metodikker som f.eks. Scrum, Kanban, DevOps eller Design Sprints Relevante sertifiseringer Erfaring med test i helsesektoren, kjenne aktørene der Erfaring fra oppdrag med stor overføringsverdi, gjerne fra andre bransjer Programmeringserfaring Erfaring med…

Søker delprosjektleder for datasenter

Helse Sør-Øst skal etablere et moderne, regionalt, skalerbart og fleksibelt datasenter med en applikasjonsplattform for regionale kliniske løsninger og andre regionale initiativ. Det skal etableres offentlige og private skytjenester der det er hensiktsmessig. Dette inkluderer blant annet: Design og implementering av regionalt datasenter, herunder programvaredefinert datasenter, applikasjonsplattform for regionale løsninger og komponenter og skytjenester Sikkerhets-…