Søker prosjektleder for koseptfase av digitaliseringsprosjekt

En av våre kunder i det offentlige har behov for en prosjektleder med erfaring fra offentlige digitaliseringsprosjekter og konseptutredninger med sterkt fokus på brukerorientering ved bruk av metoder innen tjenestedesign. Krav til kompetanse/erfaring: Dokumentert erfaring fra digitaliseringsprosjekt med stor grad av brukerorientering og involvering Erfaring med metoder innen tjenestedesign Erfaring fra offentlig forvaltning og sektorsamarbeid

Er du frontendutvikleren Folkehelseinstituttet ser etter?

Folkehelseinstituttet jobber for tiden med et visualiserings og publiseringsprosjekt der frontend bygges opp med Angular, CSS (SASS) og High Charts. Oppdraget går ut på å bygge opp første utgave av denne løsningen sammen med FHI sine egne utviklere og interaksjonsdesignere. De er først og fremst ute etter noen som kan jobbe med HTML/CSS (SASS) og

Ruter søker Backendutvikler for Team Sanntid

Bakgrunn: Ruter ønsker nå å styrke Team Sanntid med én ressurs med fokus på innsikt og kvalitetssikring av data som produseres av tjenestene, samt testing og oppetid. I team sanntid vil du jobbe med toppmoderne teknologier og arbeidsmetoder. Du vil utføre en samfunnsnyttig oppgave og bidra til en enklere hverdag og et mer bærekraftig samfunn.

Ruter søker backendutviklere

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke teamet Sanntid med to ressurser som skal bidra oss med videreutvikling av sanntidstjenestene og plattformen. Team Sanntid utvikler, forvalter og drifter kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder til interne og eksterne tjenester. Om oppdraget Ruters digitale plattform (RDP) er resultatet av Ruters strategi for å