Søker Applikasjonstilretteleggere til STIM, Sykehuspartner

Bakgrunn for oppdraget: Prosjektet skal oppgradere Citrix for helseforetakene og muliggjøre en sanering av End of Life-programvare og tilhørende maskinvare for å øke sikkerheten og forenkle driften. Prosjektet samler alle helseforetak på en felles oppdatert plattform for virtuelle klienter. I forbindelse med migreringen av applikasjoner fra gamle Citrix-plattformer til regional Citrix-plattform trenger prosjektet ressurser som…

Søker teknisk prosjektleder – Trondheim

Helsedirektoratet har behov for en teknisk prosjektleder i 100 prosent stilling. Ressursen vil blant annet få ansvaret for planlegging og gjennomføring av utviklingsarbeid i prosjektet Innsyn og tilgjengeliggjøring – NPR og KPR. Prosjektet inngår i et større arbeid som omfatter omlegging av mottaksløsninger for data, samt etablering av en konsolidert og enhetlig datakilde i datavarehus.…